Hopp til innhold

Skader for flere titalls millioner etter «Synne»

Forsikringsselskapene har allerede fått inn rundt 400 skademeldinger og vet det kommer flere etter ekstremværet «Synne». I tillegg til privathus og bedrifter, er rundt 30 bønder ramma av ødelagt fôr, oversvømte marker og forurensa brønnvann.

Øyvind Steinnes rydder opp i Hovsherad

Opprydninga etter «Synne» er i gang i hele Dalane-regionen. Her er Øyvind Steinnes rykket ut for å hjelpe naboene sine i Hovsherad i Lund.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Rundballene fløt ut i Hovsvatnet. En del ble tatt av strømmen og ble liggende langs land, mens andre fløt tilbake og inn på jordene. En del av det ble også ødelagt, forteller Kjell Andreas Heskestad.

Bonde Kjell Andreas Heskestad

De ramma bøndene står foran et stort opprydningsarbeid, sier Kjell Andreas Heskestad, nestleder i Rogaland Bondelag.

Foto: Mari Friestad / NRK

Han er nestleder i Rogaland Bondelag og bonde på Heskestad i Lund. Skademeldingene har begynt å renne inn fra Rogaland og Agder etter ekstremværet «Synne». I Dalane-kommunene Bjerkreim, Lund og Eigersund har rundt 30 gårdsbruk fått betydelige skader.

 Torbjørg Hove, Hovsherad etter Synne
Foto: Øystein Otterdal / NRK

Trolig forurenset vann

Driftsbygninger er skadet, mange mål jord står under vann, og for gårder som ikke er tilknytta det kommunale ledningsnettet, kan vanntilførselen bli et problem.

– Brønner, som oftest ligger langs elver og bekker, kan ha fått forurensa vann i seg. Hvis dette vannet kommer inn i melkemaskinene når man vasker dem, er det et stort problem, sier Heskestad.

Han vet ikke hvor kostbare skadene blir, men sier at det ikke bare dreier seg om rene penger.

– I tillegg kommer arbeidet med å rydde opp, som også er kostbart. Det er ikke lett å si hva sluttregningen blir, men det er omfattende, sier Heskestad.

100.000 pr. skade

Heller ikke forsikringsselskapene har oversikt over hvor store skader ekstremværet har gjort. Gjensidige Forsikring fikk mandag inn rundt 100 skademeldinger, hovedsakelig fra Rogaland og Vest-Agder.

Arne Voll

Informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige sier det er mange store skader etter ekstremværet.

Foto: Gjensidige

– Til de første 100 skadene har vi satt av 10 millioner kroner. Det tilsier 100.000 pr. skade. Det er forholdsvis mye, og det har vært mange store skader. Det har også vært veldig, veldig mye vann, sier informasjonssjef Arne Voll.

Mye handler om vann i privathus og andre bygninger.

– Men også om ødelagte landbruksområder og også en del biler som har druknet i alt vannet, sier Voll.

Flom i Hovsherad under Synne

Rundt 30 bønder i Bjerkreim, Lund og Eigersund har lidd til dels store tap på grunn av ekstremværet «Synne». Her på Heskestad førte vannet 1000 rundballer med silofôr på vidvanke.

Foto: privat

400 innmeldt mandag

Også Trygg Forsikring melder om et hundretalls skademeldinger, foreløpig, mens If Skadeforsikring mandag hadde fått melding om 150 skader på bygninger, 20 på biler og 30 bedrifter.

Emma Elisabeth Vennesland

Assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring venter flere skademeldinger i dagene som kommer.

Foto: Europeiske reiseforsikring

– I privathus dreier det seg mye om vann i kjellere, men også rom i 1. etasje og ødelagte hageanlegg, forteller assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland.

If regner med et gjennomsnitt på 75.000 kroner per skade. Med 200 innmeldte til nå, utgjør det 15 millioner kroner, og tallet kommer til å øke.

– Bedriftsskadene kan fort bli store. I tillegg er det flere privatskader som kan komme opp i mange hundre tusen kroner. Det er litt for tidlig å komme med en prislapp, men at det er snakk om mange millioner, er helt klart, sier hun.