Flere får støyskader i olja

Over 800 meldte om støyskader offshore i 2011, og det er kø hos behandlingsinstitusjoner av folk med tinnitus.

Skilt påbudt med hørselvern og støvmaske

Det skal beskyttes mot mye på industriarbeidsplasser, men det er ikke alltid det er nok.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Vi har lange ventelister, og det har blitt flere og flere som plages av tinnitus og overfølsomhet for lyd, sier Georg Træland ved Sørlandet sykehus.

Georg Træland

Georg Træland ved Sørlandet sykehus opplever stor pågang av folk med hørselsskader.

Foto: Espen Bierud / NRK

Han er leder for hørselsavdelingen ved sykehuset og har mer enn nok å gjøre. Flere jobber i støy, og aller verst er det i industrien, og spesielt offshore.

– Offshore har det vært en voldsom økning når det gjelder yrkesskader på grunn av støy, forteller Træland.

Les også: Støyskader - et kjempeproblem

200 flere på to år

Han får støtte av tallene. Antall tilfeller som meldes inn til Petroleumstilsynet har økt kraftig. Fra 2009 til 2011 økte antall støyrelaterte skader med over 200 tilfeller til 836.

Allerede i 2005 skrev NRK om dette: Mange får ødelagt hørsel

– I de siste årene har vi heldigvis blitt klar over at vi kan gjøre noe, og at vi må gjøre noe med dette, sier Kjetil Hjertvik i Norsk olje og gass.

Kjetil Hjertvik

- Vi ser at det må gjøres noe, sier Kjetil Hjertvik i Norsk olje og gass.

Foto: Erik Waage / NRK

Han forteller at det kan være problematisk å tilbringe så mye tid på avgrensede områder som plattformer med mye støy, og at det helt klart har fått konsekvenser.

– Vi ser jo at arbeidstakerne blir eldre og at støyskadene blir mer synlige. Og i tillegg til støyen om bord kommer jo også transporten til og fra plattformen, sier han.

Les om støyskader andre steder: Disse kan lage nesten like mye støy som et jetfly

Ikke alltid nok med hørselvern

I Petroleumstilsynets undersøkelse fra 2009 og 2011 oppga rundt 37 prosent at de plages av ofte eller meget ofte av støy på jobben. De påpeker og at personlig verneutstyr som hørselvern ofte er den eneste barrieren, men at det ikke alltid er bra nok.

Ører med ørepropper

Det brukes ofte både propper og hørselvern i form av øreklokker, men likevel får folk skader.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Hørselvern hjelper, men det er den siste utveien. Effekten er mye dårligere enn det leverandøren oppgir, sier Knut Grove ved Kokstad bedriftshelsetjeneste utenfor Bergen.

Han mener det må gjøres en jobb for å hindre at det er støy i utgangspunktet, og der får han også støtte av oljeindustrien selv.

Ting tar tid

– Vi har sett at dette er et problem, og derfor har vi startet et støyprosjekt sammen med Ptil og Norsk Industri. Der ser vi blant annet på designløsninger, ny teknologi og bruk av håndholdt verktøy, sier Hjertvik.

Les også: «Mudcube» skal redusere antall støyskader i oljeindustrien

Men selv om de nå ser på løsninger innser han at ting tar tid. De siste årene har antallet gått opp, men kanskje om noen år vil støyskadene gå ned offshore håper Hjertvik.

Flere nyheter fra Rogaland