28 prosent ned i første kvartal

Lavere produksjon og lavere priser er årsakene til at Statoils resultat før skatt i år faller dramatisk.

Helge Lund

Konsernsjef Helge Lund i Statoil presenterer resultat for første kvartal 2013 på en pressekonferanse i selskapets lokaler på Fornebu.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Statoil fikk et driftsresultat før skatt på 38 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 28 prosent fra 57,4 milliarder i første kvartal 2012.

– Våre økonomiske resultater er påvirket av lavere produksjon og reduserte priser. Som tidligere kunngjort vil produksjonen bli lavere i 2013 enn i 2012, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Flere driftsavbrudd

I tillegg til den forventede lavere produksjonen i kvartalet, ble produksjonen påvirket av driftsavbrudd på Snøhvit, Troll og Peregrino, og en avsetning knyttet til Cove Point-terminalen i USA.

På Melkøya i Finnmark har gassanlegget flere ganger vært ute av drift. I februar i år var en gasslekkasje årsaken.

– Vi er i rute for å levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 2 til 3 % fra 2012 til 2016, og en produksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier Lund.

– Statoil leverte en rekordhøy internasjonal produksjon, med en økning på 6 % hovedsakelig som følge av oppstart av og produksjonsøkning på ulike felt. Vi startet opp produksjon på nye felt på norsk sokkel, blant annet fire hurtigutbyggingsprosjekter, og fortsatte å levere gode leteresultater, sier Lund.

Flere nye funn

Statoil fullførte 12 letebrønner i første kvartal 2013, og det ble bekreftet funn i syv av dem. Dette gir en funnrate på 58 % i perioden. Den 19. april kunngjorde Statoil at det var påvist betydelige tilleggsressurser i Gullfaks-lisensen i Nordsjøen. Funnet påviser nye volumer som på kort sikt kan gi produksjon av høy verdi og lovende utsikter for feltet og installasjonene, meldte selskapet.

– Vi fortsetter den effektive gjennomføringen av prosjekter som vi har i vår svært konkurransedyktige portefølje, samtidig som vi sørger for å ha solide økonomiske rammer, forutsigbart utbytte til våre aksjeeiere og en solid balanse, sier Lund.