250 000 til film om Birgitte-drapet

På torsdagens styremøte i Filmkraft Rogaland fikk prosjektet «Hvem drepte Birgitte Tengs?» innvilget 250 000 kroner i produksjonstilskudd. Prosjektet har tidligere mottatt kr 250 000 i utviklingstilskudd. Ti andre prosjekter fikk også innvilget sine søknader. Totalt ble det bevilget kr 1 170 000 i tilskudd i denne runden.