NRK Meny
Normal

Kommunene får millioner, men bruker de ikke

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget gir penger til trafikksikkerhetstiltak i Rogalands kommuner. På tre år har 25 millioner blitt inndratt, fordi prosjektene ikke har blitt gjennomført. Se om din kommune er på lista.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Rogaland

Ingrid Lea Mæland og Gustav Løge Fosse forundrer seg over at flere av kommunene ikke benytter tildelt støtte til trafikksikkerhet.

Foto: Håkon Stavland Lexberg / NRK

Kommunene i fylket kan søke fylkestrafikksikkerhetsutvalget om støtte til prosjekter som øker trafikksikkerheten. Alt fra mindre tiltak, til millionprosjekter. Siden 2013 har 25 millioner kroner blitt inndratt, fordi prosjekter ikke har blitt gjennomført.

– Jeg syns det er litt forunderlig at midler som er tildelt og tenkt til trafikksikkerhetstiltak ikke blir benytta. Nå kan man jo si at det er positivt for dem som får midler igjen, men det er frustrerende å tildele midler som ikke blir brukt, sier leder for fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Gustav Løge Fosse (KrF).

Pengene som blir inndratt når prosjekter ikke gjennomføres, går tilbake i potten, og deles ut til andre tiltak kommunene søker om.

– Sånn sett blir ingenting borte, men det hadde vært bedre om pengene gikk til prosjekter som gjennomføres, enn at de skal stå ubrukte på en konto å flere år før de kommer til nytte, sier Fosse.

Flere myke trafikanter blir hardt skadet

Norge er i verdenstoppen på trafikksikkerhet. Fra 2001 til 2016 har antallet trafikkdrepte sunket med 57 prosent. Men på et punkt går kurven feil vei.

– Antallet hardt skadde myke trafikanter går oppover, ikke nedover, som de andre gruppene med trafikanter. Det har nok sammenheng med at det er flere som sykler enn før, og vi ønsker jo at flere skal sykle og gå, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Ingrid Lea Mæland.

– For å snu denne trenden vil det være viktig å både utbedre og vedlikeholde vei. Hadde alle tiltakene det er søkt om blitt gjennomført, så kunne nok antallet hardt skadde myke trafikanter vært lavere, fortsetter Mæland.

Tiltak på fylkesveier

Tiltak på fylkesveier blir finansiert av fylket. Altså koster det ikke kommunene noe å gjennomføre tiltakene de har fått støtte til. Her er fylkesveiprosjektene som har fått støtten inndratt, fordi de ikke har blitt gjennomført:

Inndratte trafikksikkerhetsmidler fylke Rogaland
Foto: Rogaland Fylkeskommune

Tiltak på kommunale veier

På kommunale veier får kommunene støtte til 60 prosent av totalkostnaden. De siste 40 prosentene må kommunene finansiere selv. Her er listen over prosjekter på kommunale veier som har fått støtten inndratt, fordi de ikke har blitt gjennomført:

Inndratte trfikksikkerhetsmidler kommunal Rogaland
Foto: Rogaland fylkeskommune