218 mill til vindmøller

Høg-Jæren vindpark får 218 millioner kroner i statsstøtte.   Nå nærmer det seg byggestart, sier styrelederen.

Eksisterende vindmøller på Jæren

Eksisterende vindmøller på Høg-Jæren

Høg-Jæren vindpark får investeringsstøtte på 218 millioner kroner fra statsforetaket Enova.

Bevilgningen er den største som til nå er gitt til et fornybar energiprosjekt i Norge.

Styreleder i Jæren energi, Rune Hersvik, sier de nå er svært nær å få satt i gang byggingen av 40 vindmøller på Høg-Jæren.

De 40 vindmøllene  vil produsere nok strøm til å forsyne hver tredje hustand i Stavanger.

 

 

 

 

 Rune Hersvik

Styreleder i Jæren Energi, Rune Hersvik

Foto: NRK

 

Det vil koste rundt en milliard kroner i bygge Høg-Jæren vindpark, og Jæren energi regner med å være ferdig med forhandlingene med leverandører tidlig i høst. opplyser Hersvik.

Høg-Jæren Energipark skal kunne levere strøm fra vindmøllene i løpet av 2009. Vindmøllene består av 80 meter høye tårn, 130 meter høye med rotor.