I snitt ga hver av oss 47 kroner

Sjekk hvem av oss som ga mest og minst til TV-aksjonen.

Mange frivillige til TV-aksjonen i Stavanger

Rogalendingene putta over ni millioner kroner på bøssene under årets TV-aksjon i går.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Rogalendingene putta over ni millioner kroner på bøssene under årets TV-aksjon i går.

I snitt ga vi 47 kroner per innbygger, og i hele fylket blei det totalt samla inn 20,8 millioner.

Se oversikt over hvor mye hver kommune ga

Men ifølge Camilla Anderson, regionleder i Amnesty, var det ikke bare bøssebærere som bidro til den summen. Til sammen kom det inne nesten fem hundre bidrag fra næringslivet i fylket til TV-aksjonen.

– Det har vært et utrolig stort bidrag fra næringslivet. Der ligger Rogaland på topp blant de fylkene som har gitt absolutt mest. det er veldig imponerende, sier Anderson til NRK.

Mest på Utsira, minst på Jæren

Det var folk i Utsira, Bokn og Suldal som ga mest til TV-aksjonen per innbygger.

I Utsira ga de 243 kroner, i Bokn 213 og i Suldal 103.

I jærkommunene Klepp, Hå og Time ga de minst – mellom 32 og 36 kroner i snitt.

Til sammen blei det samla inn 20,8 millioner til Amnesty her i fylket.