Nav i Rogaland får opprette 20 nye stillinger

Nav i Rogaland har ikke greid å følge opp de mange nye arbeidsledige slik de ønsker, sier Nav-direktøren. Nå får han opprette 20 ekstra stillinger.

Nav i Sola

Arbeidsledigheten har steget mer i Rogaland enn andre steder i landet det siste året. I Sola kommune (bildet) har arbeidsledigheten økt 163 prosent, ifølge Navs egne tall.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Dette er helt nødvendig for at vi skal klare å følge opp de brukerne som nå trenger oss. Vi sliter med kapasiteten vår knytta til å følge opp brukere slik vi ønsker, sier Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Truls Nordahl

Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

Fredag kunne han melde nyheten mange i Nav nok har håpa på: Nav i Rogaland får nok penger til å opprette 20 nye stillinger. Rogaland er nemlig det fylket hvor arbeidsledigheten har vokst raskest det siste året. Fylket hadde lenge langt lavere ledighet enn landet ellers, men nå har situasjonen snudd.

Nesten 9300 personer var arbeidsledige i Rogaland ved utgangen av august. Sammenligna med august i fjor, har ledigheten gått opp med 65 prosent – 3600 personer.

Ledigheten opp 163 prosent

– Vi er veldig glade for at vi i løpet av kort tid har lyktes i å få øke det økonomiske handlingsrommet vårt. Vi får øke antall ansatte med 20 personer, sier Nordahl.

Nøyaktig på hvilke Nav-kontorer stillingene kommer, er ennå ikke bestemt.

– Vi skal ha 15 i Stavanger-området og fem i nordfylket. Detaljene skal avklares etter hvert, sier Nav-direktøren.

I den sørlige delen av fylket er Sola kommune kommunen hvor arbeidsledighetstalla stiger aller mest. Det siste året har ledigheten i Sola økt 163 prosent, og 510 står uten jobb.

Skal være på plass 1. oktober

– Det har vært en kraftig økning i arbeidsledigheten i Rogaland, men økninga er ikke jevnt fordelt. Noen kontorer har fått en veldig stor del av økninga, for eksempel Sola, mens andre har fått litt mindre trykk. Vi må sette inn ressursene på de kontorene som har hatt det største trykket, sier han.

– Jeg kan si helt sikkert at Sola blir styrka, forsikrer han.

De nye ansatte skal være på plass og ferdig med opplæring allerede 1. oktober.

Flere nyheter fra Rogaland