12 prosjekter for Klima-pengar

Ladestasjon for elbil, bruk av biokol og klimanøytral grønn fjernvarme er prosjekt som får Klimasats-pengar i 2016. Tilskota vil utløyse tiltak for 2-300 millionar i kommunar over heile landet. Miljødirektoratet mottok 332 søknadar innan fristen i juni. Lista over kva prosjekt som får støtte frå 2016-potten på 98 millioner kroner er no klar, meldar Fylkesmannen i Rogaland.