100 skadde i veibygging de siste fire årene

Statens vegvesen mener det er for mange ulykker. Nå får Rogaland en egen stilling som skal jobbe med å forebygge skader under veibygging.

T-forbindelsen

Bildet viser tunellarbeid i forbindelse med byggingen av T-forbindelsen. I dette prosjektet ble det registert 12 personskader. Ingen av dem var alvorlige skader.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Både for de ansatte i Vegvesenet og for dem som jobber hos entrepenørene våre vil vi at alle skal være like hele når kommer hjem fra jobb som når de går til jobb.

Det sier Astrid Eide, som er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen til NRK.

Astrid Eide

Avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen mener 100 personskader på fire og et halvt år er for mye.

Foto: Statens Vegvesen

Dessverre er det ikke alltid at de som bygger veier kommer «like hele» hjem.

Siden 1.januar 2010 er tilsammen 100 personer skadet i forbindelse med veibygging i Rogaland.

Det viser tall NRK har innhentet hos Statens vegvesen.

Hver tredje skade førte til fravær

Det er de mindre alvorlige skadene som dominerer statistikken. To av tre skader førte ikke til fravær. I den aktuelle perioden var det likevel 24 skader som førte til fravær i mindre enn ti dager, mens 9 skader utløste fravær i mer enn 10 dager.

Arbeidet i gang med Solasplitten

Arbeidet med Solasplitten førte til personskade på tre av dem som jobbet med prosjektet.

Foto: Ingvald Nordmark / Nrk

En person døde av skadene vedkommende pådro seg, mens en annen kan ha fått varige men, viser tallene.

Til sammen 1367 mennesker er skadet eller drept under veiarbeid i Norge de siste knappe fem årene, fra januar 2010 til september i år.

For mange ulykker

– Statistikken viser altså at det ikke er så veldig mange av ulykkene som er veldig alvorlige, og heldigvis for det, sier Astrid Eide.

Hun mener likevel det er for mange ulykker under veibygging i Rogaland, og ellers i landet.

– Vi ønsker ikke å ha slike hendelser som dette, så vi må jobbe for å bli bedre på dette området, sier Eide.

Ansetter egen «sikkerhetsansvarlig»

Det er ingen ulykker som er typiske når det gjelder aktivitetene rundt veibygging. Det er et bredt spekter av hendelser i oversikten over hendelser.

Flere trær skal fjernes fremover

Utbyggingen av Ryfast pågår nå like ved motorveien sørover fra Stavanger. Foreløpig er det ikke kjent om det er registrert ulykker med personskader i forbindelse med dette arbeidet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Avdelingsingeniøren mener det er kraftig fokus på helse miljø og sikkerhet i Statens Vegvesen.

– Vi går inn og gjør veldig mye risikovurderinger av ulike arbeidsoperasjoner. Det er det vi kaller sikker jobb-analyse. Vi er opptatt av at våre entrepenører skal registrere når ting skjer, slik at vi får vite om det, og eventuelt kan gå inn og gjøre tiltak, sier Eide.

Eide forteller at Statens Vegvesen i Rogaland i disse dager ansetter en person som utelukkende skal jobbe med sikkerhet og forebygging av ulykker under veibygging.

– Det blir en person som konkret skal gå inn og hjelpe både oss internt og entrepenørene til å bli bedre på dette området, sier hun.