-Psykebil kan redde liv

Norsk sykepleierforbund vil ha psykiatrisk ambulansetjeneste over hele landet.

Ambulanse

Norsk sykepleierforbund vil ha psykiatrisk ambulansetjeneste over hele landet. (Arkivbilde)

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

- Å hente psykisk syke pasienter med ambulanse i stedet for med politibil kan hindre voldelige situasjoner.

Det mener seksjonsleder ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, Karin Smevig.

Stavanger får sin egen psykebil

Rogaland får psykebil

I Stavanger og Bergen blir alle pasienter som blir lagt inn med tvang hentet med ambulanse.

–Det er klart at det bidrar til å dempe aggresjon, frykt og utrygghet, sier Smevik.

Voldssituasjoner kan avverges

Onsdag ble politimannen Olav Kildal drept i Mo i Rana da han og en kollega skulle hente en psykiatrisk pasient og frakte ham til sykehus.

Linda Øye i brukerrådet for psykisk helse mener at lignende situasjoner kan avverges med en psykbil.

–På generelt grunnlag tror jeg at slike situasjoner kan bli avverget ved at det kommer kvalifisert personell. For politiet er dette et oppdrag, for psykebilen så er det et fagfelt, sier Øye.

–Kan redde liv

Norsk Sykepleierforbund mener at en psykiatrisk ambulansetjeneste over hele landet vil kunne redde liv og gjøre arbeidet tryggere for politiet.

I dag er det bare Helse Bergen og Stavanger som har et slikt tilbud.

Her har dette bidratt til økonomiske besparelser, og til bedre forhold for både politiet, helseforetaket og pasienten, mener forbundet.

Politiet er lei psykiatrioppdrag

Psykisk syke blir møtt med politi

–Politiet har ikke den nødvendige kompetansen til å håndtere alvorlige psykiatripasienter, noe som kan føre til uheldige og farlige situasjoner. Det er helsepersonell som har kompetanse til å håndtere disse situasjonene korrekt, og til å foreta de nødvendige vurderingene, uttaler forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

De ønsker at den psykiatriske ambulansetjenesten utvides til å gjelde i alle helseforetak i landet.