-Plasser bommene der folk jobber

Næringsforeningen mener at bomstasjoner på kommunegrensene er urettferdig.

Snøkaos 2

Bomstasjoner på kommunegrensene er urettferdig og må erstattes med innkreving rundt næringsområdene på Nord-Jæren. Det mener Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Bomstasjoner på kommunegrensene er urettferdig og må erstattes med innkreving rundt næringsområdene på Nord-Jæren.

Det mener Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

I dag må de som bor i en kommune og jobber i en annen betale, mens andre slipper unna.

Det er urimelig og gammeldags i en region med felles arbeids- og boligmarked, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Jostein Soland.

Bomringer rundt arbeidsplassene

–Bomringen er satt opp ved de historiske kommunegrensene. De er ikke akkurat i samsvar med det som er dagens bolig, arbeids og servicemarked, sier Soland.

I et brev til Statens Vegvesen foreslår Næringsforeningen bommer rundt næringsomådene i regionen og fjerning av de som står på kommunegrensene.

–Bompengeinnkreving er et must. Det ligger tyve milliarder i fremtidige vei-investeringer på Jæren. Så må vi finne fram til den mest rettferdige måten å kreve inn disse pengene på. Når de folkevalgte slår an tonen ved å foreslå å slå en bomring rundt Forus, så forstår vi argumentasjonen, men da vi ikke samtidig opprettholde bommene mellom kommunene, mener Soland.

- Bompengar må brukast på veg

NAF vil ikke ha bensinavgift

Næringsforeningen mener at Forus ikke bør være et særskilt bompengeområde. Man bør ha tilsvarende ringer rundt Risavika, Dusavika og de andre næringsområdene.

–Alle som beveger seg mot en arbeidsplass i disse næringsområdene blir avkrevet en bompengeavgift, sier Soland.

–Systemet må endres

Solaordfører Håkon Rege peker på at innbyggerne i hans kommune har blitt urimelig hardt belastet med dagens bomstasjoner.

–Solabuen har nok betalt sin del og vel så det. Derfor har vi signalisert inn at det må komme en endring av plasseringene av bommene i Jærenpakke 2, sier Rege.

Både drivstoffavgift og bompenger?

Bompengeøkning godkjent

Solaordføreren mener at systemet må endres, men han er usikker på om bomstasjoner rundt næringsområdene er mer rettferdig.

–Jeg synes det er et greit innspill, men jeg vil ikke konkludere på dette nå. Det kan og være ting du ikke får med deg om du gjør det slik. Jeg er åpen for en diskusjon om plassering av bommene på en mer rettferdiog måte enn det som har vært tilfelle fram til nå, sier Sola-ordføreren.