-Lovbrudd og tilfeldige diagnoser

Helsetilsynet retter voldsom kritikk mot psykiatrisk sykehus.

Video nsps_upload_2010_3_9_17_46_0_307.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus får uvanlig krass kritikk fra Helsetilsynet.

Sykehuset er skyldig i både lovbrudd og alvorlig faglig svikt, skriver Helsetilsynet, som mener det eksisterer en ukultur ved psykiatrisk avdeling.

Ifølge tilsynet er ledelsen ved sykehuset ansvarlig for dette.

–Betydelig nedsatt livskvalitet

Bakgrunnen for kritikken er en pasientsak som er klaget inn for Helsetilsynet. Tilsynet mener at den aktuelle pasienten både er feildiagnostisert og feilbehandlet.

Svikten kan lokaliseres til de sentrale delene av klinikken og den virker å ha vært gjennomgående og rotfestet i en ukultur i organisasjonen.

Helsetilsynet i Hordaland

–Det er åpenbart at pasienten har blitt alvorlig skadelidende og har fått betydelig nedsatt livskvalitet som følge av dette, heter det i rapporten fra Helsetilsynet i Hordaland.

Helsetilsynet mener at diagnoser har kommet og gått hos den aktuelle pasienten på sviktende faglig grunnlag.

–Etter dette vurderer vi det slik at diagnosen nærmest har oppstått tilfeldig og uen et diagnostisk skikkelig grunnlag....
Det kan virke som om diagnosen senere er tatt vekk omtrent på samme måte som den oppsto; mer eller mindre tilfeldig, skriver helsetilsynet.

–Ukultur i organisasjonen

Opplysninger om at den administrerende ledelsen i helseforetaket har engasjert seg overfor pasientene sin advokat og stilt seg undrende til at advokaten valgte å bruke en uavhengig psykiater i saken blir ifølge helsetilsynet stående i et særdeles merkelig lys.

Tilsynet skriver at de også har merket seg opplysninger fra klageren om at det tok fem måneder og flere skriftlige og muntlige kontakter fra det ble krevet innsyn til komplett pasientjournal ble utlevert.

Helsetilsynet mener at svakhetene ved psykiatriske avdelingen ved Haugesund sykehus rekker langt utover denne konkrete saken.

–Svikten kan lokaliseres til de sentrale delene av klinikken og den virker å ha vært gjennomgående og rotfestet i en ukultur i organisasjonen, mener tilsynet.

Ledelsen har ansvaret

Helsetilsynet konkluderer med at svikten er så omfattende at ledelsen av avdelingen må ta hovedansvaret for de problemene som saken har avdekket.

Helse Fonna må innen 15.april redegjøre for risikoen for at andre pasienter kan ha opplevet tilsvarende eller lignende feil fra den psykiatriske avdelingen.

Helseforetaket må desuten beskrive tiltak som sikrer at pasienter får forsvarlig diagnostikk og nødvendig og relevant behandling.