- Utsettelse urealistisk

Det er urealistisk å stanse oppstart av gasskraftverk på Kårstø til sommeren, mener Bellona. Selv om CO2-rensing  først kommer i 2012.

Miljøstiftelsen Bellona mener det vil være urealistisk å få utsatt oppstarten av gasskraftverket på Kårstø. I går ble det kjent at et anlegg for håndtering av CO2 ikke vil være i drift før i 2012.

Fangstanlegget for CO2 vil koste fem milliarder kroner, som er mer enn forventet. Likevel ser ikke Bellona-leder Frederic Hauge noen grunn for å stanse arbeidet med CO2-rensingen.

- Vi ser ikke denne rapporten som noen årsak til å stoppe prosjektet med rensing av Kårstø, tvertimot. Politikerne må se hvilke tiltak vi kan gjennomføre for at dette realiseres og at det realiseres i en plan som er fornuftig, sier Hauge.

- Komplekst og stort

Naturkraft er allerede i gang med å bygge gasskraftverket på Kårstø, og skal være i drift til neste sommer. Regjeringens ambisiøse mål om å få CO2 rensing på Kårstø allerede i 2009 vil sprekke. Utredningen fra Norges Vassdrags- og energidirektorat som ble kjent i går viser at arbeidet med å få på plass fangstanlegget og rørene for å lagre CO2-en i havbunnen vil ta tid, og ikke være i drift før i 2012.

- Det er et komplekst og stort anlegg med relativt stor usikkerhet og risiko. Hvis du forserer for mye kan du risikere enda større overskridelser, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

- Urealistisk

Dermed vil gasskraftverket på Kårstø være i drift i bort i mot fem år før CO2-rensingen er på plass. Bellona mener det er urealistisk å få utsatt oppstarten på Kårstø, slik andre miljøorganisasjoner krever.

- Det ser jeg på som et urealistisk krav. Vi vil bruke våre ressurser og vår kapasitet på å se utviklingen av renseanlegget på Kårstø i et nasjonalt perspektiv, i forhold til planene på Tjeldbergodden og Mongstad, og prøve å få til et helhetlig løp, slik at vi kan få brakt kostnader og investeringer ned, sier Frederic Hauge.