- Unngå mobilmaster ved barnehager

Gunnar Kvassheim (V) ønsker økt oppmerksomhet rundt strålingsfare.

Satelitten barnehage i Stavanger
Foto: Gunnar Morsund / NRK

Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim mener kommuner må unngå å plassere mobilmaster i nærheten av skoler og barnehager på grunn av strålingen fra slike master.

- Kommuner bør vise stor forsiktighet og legge føre varprinsippet til grunn når de plasserer mobilmaster, sier Kvassheim.

Gunnar Kvassheim (V)

Gunnar Kvassheim (V) mener kommunene må benytte føre varprinsippet når det gjelder mobilmaster.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Kvassheim ønsker økt oppmerksomhet rundt strålingsfaren.

- Vi har en stråling i storbyene som vi ikke kjenner effekten av. Mange forteller om negative utslag pågrunn av denne strålingen og derfor mener jeg at vi må få mer oppmerksomhet rundt dette, sier Kvassheim.