NRK Meny
Normal

- Ugyldig vedtak

Styret i Helse Stavanger mener vedtaket i nevrokirurgi-saken er ugyldig og vil ha saken opp til ny behandling.

Styremøte Helse Vest
Foto: Rolf Marnburg / NRK

Styreleder i Helse Stavanger, Steinar Olsen har i dag sendt et brev til styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen hvor han hevder at vedtaket som styret i Helse vest gjorde i nevrokirurgi-saken i forrige uke er brudd på forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

Advokat Kjell Brygfjeld har gjort en ekstern juridisk vurdering for styret i Helse Stavanger, og han konkluderer med at vedtaket trolig er brudd på disse lovene.

Styret i Helse Stavanger mener at de ikke har vært involvert i saken og at saken dermed ikke er forankret i styret i Helse Stavanger. Det har heller ikke vært forhandlinger mellom styrene i Helse Bergen og Helse Stavanger.

22. mai ba styret i Helse Stavanger om å få nevrokirurgi-saken til uttalelse før den skulle behandles i styret i Helse Vest dagen etter. Men den henvendelsen ble ikke behandlet i styremøtet til Helse Vest.

På foretaksmøtet 24. mai nektet styreleder Steinar Olsen å svare på om han lojalt ville følge opp vedtaket fra styret i Helse Vest. Han ville ikke svare på spørsmålet før styret i Helse Stavanger har vurdert konsekvensene av vedtaket for Helse Stavanger.

Vedtaket om nevrokirurgi innebærer at det skal skal styres fra Helse Bergen, men at også Helse Stavanger skal ha et tilbud. Helse Stavanger ønsker å styre tilbudet sitt selv og videreutvikle det. Etter Helse Stavanger sin mening betyr vedtaket i Helse Vest at tilbudet innen nevrokirurgi vil bli dårligere for folk i Rogaland.

Etter foretaksmøtet 24. mai har Helse Stavanger fått laget en jurdisk vurdering av advokat Kjell Brygfjeld. Utfra vurderingen mener styreleder Steinar Olsen  at saken må behandles på ny både i styret i Helse Stavanger og i Helse Vest. 

I ettermiddag skal styret i Helse Vest etter planen ha et ekstraordinært styremøte om saken. Men brevet som er sendt fra Helse Stavanger kan føre til at styremøtet blir utsatt.