- Terrorsaken må for retten i høst

Brynjar Meling skal være bistandsadvokat for mennesker som er berørt av angrepet på Utøya.

Brynjar Meling

Brynjar Meling blir bistandsadvokat for folk som er rammet av tragedien på Utøya.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Stavangeradvokaten Brynjar Meling skal være bistandsadvokat for personer som er berørt av tragedien på Utøya.

Meling er kjent som advokat for Mulla Krekar. Nå har firmaet hans mottatt henvendelser fra folk som ber om bistand etter hendelsene på Utøya.

Les også: Terrorofrene kan ha krav på 300 millioner

– Må raskt opp for retten

Advokatfirmaet har nedsatt en egen gruppe, der Meling og kollegaen Arvid Sjødin skal arbeide med erstatningssaker etter terrorangrepet.

Meling mener at saken mot Anders Behring Breivik må komme raskt opp for retten. Han viser til hvordan Østerrike løste den såkalte Fritzl-saken, der hele rettsbehandlingen ble gjort unna på noen få dager.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utøya

Brynjar Meling mener at rettssoppgjøret etter Utøya-drapene må komme i gang i løpet av noen få måneder.

Foto: Edvardsen, Morten / Scanpix

Les også: Avansert avhør

– Det er ikke slik at en rettssak må ta mange uker og år og gi denne personen en arena. Jeg tror at forsvarer, bistandsadvokater og retten må sette seg ned sammen og finne de åpninger som loven gir for en rask og mest mulig summarisk måte å få gjennomført dette, slik at vi ut fra et samfunnsmessig hensyn kan legge det bak oss, sier Meling til NRK.

– Behov for å legge dette bak oss

Meling mener at skyldsspørsmålet i Utøya-saken er opplagt og at dette gjør at prossessen må kunne gå raskt.

– På tross av at det norske rettsvesenet ikke alltid er det raskeste og mest effektive, mener jeg at her må det settes ekstraordinære midler og tiltak til som gjør at denne saken bør komme opp i løpet av få måneder, ikke som naturlig ville vært med en slik prossess, at det ville tatt innpå ett til halvannet år, mener bistandssadvokaten.

Les også: Polsk politi: Polakken er et vitne

Les også: «Arbeiderpartiet har sveket landet, og prisen fikk de betale fredag»

Brynjar Meling mener at viktige hensyn taler for at saken mot Anders Behring Breivik må gjøres unna på denne siden av årskiftet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik må i minst mulig grad få bruke rettssalen som arena, mener bistandsadvokat Brynjar Meling.

Foto: AFP/Facebook

– Jeg mener at vi som samfunn har et sterkt behov for å legge dette bak oss og ikke minst også kneble, i den grad man skal bruke det uttrykket, vedkommende fra å bruke rettssalen som arena. Han sier i sitt manifest at han ønsker å gjøre det. Vi må gjøre dette summarisk og kort og ikke tilfredsstille hans behov på dette området, mener Meling.

Mener Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig

Bistandsadvokaten tror ikke Behring Breivik kan regnes som strafferettslig utilregenlig.

– Man er ikke utilregnelig selv om man er «gal», for å si det slik. Hvis selve handlingen har vært rasjonelt fundert i forhold til utøvelsen av handlingene, så er man ikke utilregnelig, mener han.

Bistandsadvokaten mener det er elementer i det som er kommet fram i media som tyder på at Behring Breivik har foretatt overveielser på stedet.

– For eksempel historien om tiåringen som han lot leve etter at barnet tryglet og ba for livet sitt. Det viser at det har vært en form for virkelighetstilnærmelse som gjør at jeg ikke tror at han var utilregnelig. Dermed skal han stå til ansvar for de gjerningene han har gjort, mener Meling.