Hopp til innhold

- Tenner avslører dårlige foreldre

Tannleger skal enklere varsle barnevernet om forhold som kan være mistenkelige.

Tennene til en 4 år gammel jente

Dette er tennene til en 4 år gammel jente. Hun har blitt utsatt for massiv omsorgssvikt.

Foto: Norsk Tannvern

På Vestlandet er kontakten mellom tjenestene styrket med en ny samarbeidsavtale, hvor tannleger blant annet varsler barnevernet hvis et barn flere ganger ikke møter opp til avtalt tannlegetime.

Video Omsorgssvikt og overgrep

Omsorgssvikt og overgrep

Tannleger skal enklere sende bekymringsmeldinger til barnevernet når de mistenker omsorgssvikt eller overgrep.

– Det er selvfølgelig lov å glemme en tannlegetime, og det er ikke disse barna vi er ute etter. Men, hvis et barn ikke møter flere ganger på rad, så er det grunn til bekymring, sier Linda Næss, leder Rogaland spesialisttannklinikk.

Næss mener dermed de ivaretar familiene og ikke roper ulv unødig.

Linda Næss, leder Rogaland spesialisttannklinikk

Linda Næss er leder for Rogaland spesialisttannklinikk.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Ser alt

Skarpt lys og god oversikt gjør det lettere for tannhelsepersonell å oppdage dårlige forhold. Tannleger kommer tett på og har en unik mulighet til å avdekke omsorgssvikt eller overgrep mot barn.

Dårlige tenner kan gi et signal om noe mer alvorlig enn bare slurv tannpussen.

– Vi ser etter de med mange hull, unormal hygiene, sår i munnhulen eller ansiktet, blåmerker ved ørene og på hals og lignende, sier Næss.

Større trygghet

– Tannleger er pliktet til å melde fra om dette, hva er unikt med denne avtalen?

– Jeg tror tannleger ofte blir usikre. Det er en mye større trygghet med dette samarbeidet.

– På hvilken måte?

– Vi har kurset oss internt og lært avdekkende intervjuteknikk. I tillegg har vi opprettet en oppfølgingskontakt, som er en ressursperson vi kan ringe til hvis vi trenger mer informasjon, veiledning eller hjelp, sier Næss.

Barnehusene har lært oss hva vi skal se etter, for det er ikke en del av tannlege- eller tannpleieutdanningen.

Linda Næss, leder Rogaland spesialisttannklinikk.

Bare på Vestlandet

Samarbeidet mellom tannhelse og barnevern gjelder foreløpig bare i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. En avtale som pålegger tannleger konkrete tiltak, som de konsekvent må følge når de mistenker omsorgsvikt og overgrep mot barn.

Hensikten er å utveksle informasjon, erfaring og kompetanse. Målet er å hjelpe de barna som blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep.

– Tannhelsetjenesten når alle barn og de kan dermed fange opp hvem som blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, sier Næss.

Mer bevisst

– Med denne avtalen vil tannhelsetjenesten mer konsekvent sende bekymringsmeldinger til barnevernet, og barnevernet vil være mer bevisst på å kunne innhente tilleggsinformasjon fra tannhelsetjenesten, sier Gunnar Toresen, sjef Barnevernet i Stavanger.

Gunnar Toresen, sjef Barnevernet i Stavanger

Gunnar Toresen er sjef for Barnevernet i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Hvorfor har ikke dette blitt gjort tidligere?

– En av forklaringene kan være at vi ikke har vært tilstrekkelig bevisst på den kompetansen som tannhelsetjenesten har og hva den faktisk kan frembringe av informasjon.

Det sier Toresen som sier han er veldig glad for at tannhelsetjenesten på Vestlandet nå har tatt etablert dette samarbeidet.

– Hva er fordelene med at tannhelsetjenesten nå går så sterkt inn i denne problematikken?

– Vi har opplevd å overtatt omsorgen for et barn, av helt andre grunner enn dårlig tannhelse, og først etterpå omplasseringen oppdaget at barnet har blitt usatt for massiv omsorgssvikt i forhold til tannhelsen, sier Toresen.

Det hadde selvfølgelig vært bedre om dette hadde blitt avdekket på et langt tidligere tidspunkt, slik at også tennene ble reddet og at barnet kunne fått hjelp tidligere, sier han.

Vi skal gi hverandre opplæring i hverandres kompetanseområder. Årlig skal vi møtes og utvekse erfaringer. Begge instanser nytter godt av dette.

Gunnar Toresen, sjef for Barnevernet i Stavanger.

Viktig dokumentasjon

I 2010 ble rundt 30 bekymringsmeldinger fra Tannhelse Rogaland sendt til barnevernet. Næss tror langt flere meldinger burde vært sendt.

For første gang skal Helsedirektoratet nå opprette et nasjonalt register over alle bekymringsmeldinger sendt fra tannleger.

– Tannhelsetjenesten tar nå et samfunnsansvar for barns totale situasjon, og det syns jeg er et veldig godt signal. Kanskje bør andre deler av helsehjenesten også ta lærdom av dette.

Gunnar Toresen, sjef for Barnevernet i Stavanger.

De tre folkehelserådgiverne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal offisielt presentere den nye samarbeidsavtalen for Barneombudet i Oslo 10. mai. Det er et ønske fra Barneombudet at avtalen skal implementeres i Norge.

Målet er at samarbeidsavtalen også skal presenteres for de nordiske Barneombudene.