- Tause foreldre ødelegger 17. mai-toget

Nå vil foreldrene i Varden barnehage i Egersund vil ha barnehagebarn- og voksne bort fra 17.mai toget.

Barnetoget i Egersund 2007.
Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Varden-foreldrene mener grunnlovsfeiringen blir ødelagt av altfor mange tause foreldre som går i tog sammen med barnehagebarna sine.

- Vi har fått reaksjoner på at det er så uendelig mange foreldre at ungene nesten ikke vises igjen, sier Pernille Skogly i samarbeidsutvalget i Varden barnehage.

 

- Ingen synger

- Kritiserer du foreldrene?

- Kritiserer og kritiserer... Foreldrene har ikke øvd på 17. mai-sangene på forhånd, slik som ungene og de barnehageansatte har gjort, så forutsetningen er ikke helt til stede. Det er ingen som synger, det er ingen lyd, sier Skogly, som på vegne av Varden-foreldrene tar til orde for at ungene venter med å delta i barnetoget til de begynner på skolen og kan gå alene - slik at man slipper alle de tause foreldrene i toget.

Nå skal alle barnehageforeldre i Eigersund svare på et spørreskjema om 17. mai-feiringen, og der de skal ta stilling til om ungene ders skal gå i tog eller ikke.

I Rogaland er det bare hoved-barnetogene i Stavanger og Sandnes som ikke har barnehagene med, men leder i styrergruppa for barnehagene i Eigersund, Loyd Kaasa, mener at det prinsippet ikke bør adopteres i Dalane.

Overrasket

- Jeg er litt overrasket over at denne problemstillingen i det hele tatt kommer opp. De årene jeg har vært styrer, har ungene gått i 17 mai tog og det har fungert helt greit. Det er kanskje ikke så mye sang og glede som enkelte skulle ønske at det var, men jeg tror absolutt at barna har et utbytte av å få gå i 17. mai-tog, sier Kaasa.

Heller ikke barnehagekonsulent i Eigersund, Magni Birkeland, tror ikke forslaget om å fjerne barna går igjennom.

Men Pernille Skogly i samarbeidsutvalget i Varden barnehage mener uansett at noe må gjøres:

- 17. mai skal være en gledens dag, men slik det er nå, er det veldig lite lyd i barnehagene som går i tog. Ungene blir overskygget av en særdeles taus forsamling forledre, sier Pernille Skogly.