Hopp til innhold

- Strengere straff for voldtekt

Advokat Anne Kroken tror voldtektsmennene vil skremmes av lengre straffer.

Anne Kroken
Foto: Odd Rune Kylingstad / NRK

Kroken har selv både vært forsvarer for voldtektstiltalte menn og bistandsadvokat for voldtatte kvinner. Hun er ikke i tvil om at hardere straffer vil virke preventivt.

- De fleste voldtar bare én gang. Det vil virke preventivt dersom straffen økes, mener Kroken.

- Bør dessverre høre på politiet

Hun har merket seg at politiet nå advarer kvinner mot å gå hjem fra Stavanger sentrum alene.

- Jeg synes dessverre at vi skal høre på det. Det er ikke greit å få innskrenket frihet, men kvinner er sårbare. Vi er nødt til å være forsiktige, sier hun.

Gjennomsnitsstraff = minstestraff

I dag gis det ikke lange nok fengselsstraffer i voldtektssaker, ifølge Kroken.

- Minstestraffen for en voldtekt hvor det er dokumentert samleie er to år. Men det gis ofte ikke mer enn to år, påpeker advokaten.

Hun legger til at i de fleste voldtektssaker, som er såkalte bekjentskapsvoldtekter, gis det mildere straff enn for overfallsvoldtekter.