- Solasplitten må ha fire felt

Solaordføreren mener det vil være feil å ikke ta utvidelsen når den nye veien bygges.

Forus mot flyplassen ved Solasplitten

Den fire kilometer lange Sola-splitten skal åpne for raskere trafikkavvikling mellom Forus og flyplassen på Sola.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Ordfører i Sola kommune, Håkon Rege, mener Solasplitten må bygges med fire kjørefelter frå starten av.

Onsdag blir det første spadestikket tatt på den nye hovedveien mellom Forus og flyplassen på Sola . Det skjer etter at prosjektet har vært tretti år på tegnebrettet.

Koster 28 millioner ekstra

Den fire kilometer lange veien til 485 millioner kroner er vedtatt bygget med to kjørefelter og fartsgrense på 80 kmt. Det er bompengeringen på Nord-Jæren som finansierer prosjektet.

Veien skal ha midtdeler og er planlagt for 18 000 biler i døgnet.

For 28 millioner kroner ekstra kan den utvides til fire felter fra Norstone på Forus til Sømmevågen ved flyplassen. Det utgjør rundt halvparten av den totale vegstrekningen.

Sola-ordfører Håkon Rege håper på ja til utvidelse når styringsgruppa for Transportplan Jæren behandler saken fredag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Køer på Forus vest

Sola-splitten skal bidra til å løse køproblemene på Forus Vest.

Foto: Statens Vegvesen

– Feil å ikke ta det nå

Sola-ordføreren mener det vil bli dobbelt så dyrt å vente med utvidelse til en gang i framtida.

– Hvis vi kan få utvidet veien til fire felt i samme slengen, så er det en såpass liten pris i forhold til det som Sola-splitten vil koste, at det vil være feil å ikke ta det i tillegg nå, sier Rege til NRK.

Sola-ordføreren mener det er viktig at forslaget blir luftet nå.

– Det som er helt sikkert er at nå har jeg lagt det fram. Så vil i alle fall jeg i ettertid kunne si at alle som hadde mulighet for å gjøre dette var kjent med beløpets størrelse for å få gjiort det ferdig, sier Rege.

Synes du Sola-splitten skal bygges med fire felt?