- Skuffet over biskopen

Ekteparet Christine og Finn Finsnes fastholder konkurskravet overfor biskop Ernst Baasland.

Biskop Ernst Baasland
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

I tilsvaret til anken uttrykker ekteparet Finsnes stor skuffelse over at biskopen nå forsøker å unndra seg tilbakebetalingsansvaret for et lån han har underskrevet på. De reagerer også kraftig på at biskopen aldri opplyste om sin egen gjeldssituasjon før låneavtalen ble inngått.

Ekteparet Finsnes begjærte på sensommeren biskopen konkurs som følge av et krav på 3,8 millioner kroner. Bakgrunnen var et lån ekteparet hadde gitt og som både biskopen og han ektefelle Bodhild Baasland skrev under på i oktober i fjor.

Da Ernst Baasland ble slått konkurs i Stavanger tingrett viste det seg imidlertid at han totalt heftet totalt for en gjeld på over 16 millioner kroner. Kravet på 3,8 millioner ble aldri bestridt da partene møttes i skifteretten 11.september.

Først flere uker etter rettsmøtet ble kravet bestridt gjennom en anke som biskopens nye advokat, Atle Helljesen, har sendt Gulating lagmannsrett. I anken krever biskopen låneavtalen kjent ugyldig og av den grunn at også grunnlaget for konkurs ikke er til stede.

Reagerer

I går sendte ekteparet Finsnes gjennom sin advokat John Heitmann sitt tilsvar til biskopens anke. De står fast på at låneavtalen er gyldig og reagerer kraftig på biskopens helomvending:

I tilsvaret heter det blant annet om det aktuelle lånet på 3,8 millioner kroner:

“Da det kom spørsmål om nytt lån i månedsskiftet oktober/november 2007 ville Finsnes ikke gi mer lån. Bodhild Baasland insisterte imidlertid og påsto det var det siste lånet det ville bli behov for og at det ville bli raskt tilbakebetalt.”

- Vel vitende

Videre sies det i tilsvaret:

“Finsnes ville imidlertid ikke låne henne ytterligere uten at Baasland var ansvarlig for gjelden. Det ble satt som absolutt vilkår og ble klart uttalt også overfor Baasland. Han var således vel vitende om at dersom han ikke undertegnet låneavtalen ville det ikke bli utbetalt noe lån fra Finsnes da. Baasland forsøkte først å unndra seg låneansvaret ved å påstå at det vel måtte være tilstrekkelig at han var informert om lånet, men det aksepterte ikke Finsnes, hvoretter Baasland undertegnet låneavtalen.”

Visste ikke

I anken fra biskop Ernst Baasland la advokat Atle Helljesen til grunn at biskopen ikke kjente til at Bodhild Baasland hadde en gjeld på 12,5 millioner kroner til Finsnes da låneavtalen ble underskrevet. Det bestrider Finsnes og hans advokat. De mener også biskopen var direkte involvert da Finsnes stilte som realkausjonist for et lån på 2,5 millioner kroner som ble tatt opp i SR-Bank i juni 2007. I følge tilsvaret undertegnet biskopen lånepapirene vel vitende om kausjonen og at pengene skulle utbetales til Bjarte Baasland.

De mener også Ernst Baasland kjente til ytterligere et lån på 2 millioner kroner som ektefellen Bodhild hadde tatt opp et par uker tidligere i samme bank - også det med Finsnes som kausjonist.

Skuffelse

I tilsvaret til lagmannsretten uttrykker Finsnes og hans advokat også stor skuffelse og forbauselse over biskopen:

“Baasland er biskop i Stavanger. Bodhild Baasland er søskenbarn av Finn Finsnes. Finsnes og Baaslands har hatt et nært forhold til hverandre i mange år. Lånet fra Finsnes til Baasland ble gitt Baasland mot denne bakgrunnen og er dermed basert på den tillit Finsnes hadde til biskopen og hans troverdighet. Skuffelsen og forbauselsen er stor når Finsnes nå registrerer at Baasland både forsøker å unndra seg sitt tilbakebetalingsansvar og dessuten ikke er i stand til å dekke sin gjeld”, heter det blant annet i tilsvaret fra advokat John Heitmann.

Uklart

Biskop Ernst Baasland har i flere intervjuer sagt at han følte seg presset til å underskrive låneavtalen med Finsnes. I tilsvaret - som også er sendt bobestyrer Tor Haver - viser advokat John Heitman til at låneavtalen er inngått og undertegnet av biskopen etter hans “eget frie valg”:

“Det er litt uklart hvorfor Baasland hevder at den ikke er bindende for ham. Fra denne side oppfattes påberopt årsak å være at han påstår at han ikke kjente til Bodhild Baaslands totale gjeld til Finsnes da han undertegnet låneavtalen. Baasland hevder også at han var “under betydelig press” da han undertegnet. Det er uklart hva han da sikter til,” skriver Heitmann i tilsvaret til lagmannsretten.

-Aldri informert

I følge Finn Finsnes ble han og ektefellen aldri informert om alle banklånene Ernst Baasland har underkrevet på de siste par årene før låneavtalen med Finsnes på 3,8 millioner ble inngått. Også det forholdet blir tatt opp i tilsvaret til lagmannsretten:

“Det mest klandreverdige i denne saken er likevel Baaslands fortielse av sin egen gjeldssituasjon overfor Finsnes. Hadde Finsnes visst hvordan den var ville de selvsagt aldri gitt lånet til Baasland.,” heter det i tilsvaret.