Hopp til innhold

- Det er viktig å sette seg store og hårete mål

Studentorganisasjonsleder Eirik Faret Skariassen har store visjoner for Stavanger som studentby.

Universitetet i Stavanger
Foto: Mathias Oppedal / NRK

Organisasjonen presenterte fredag sin visjon for studentbyen Stavanger. Og visjonene er skyhøye.

Eirik Faret Sakariassen

StOrleder Erik Faret Sakariassen har skyhøye visjoner for Stavanger som studentby.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi ønsker blant annet førti prosent dekning av studentboliger, bedre kollektivforbindelse opp til universitetet og Europas beste studentmiljø. Vi ønsker òg at de to studentsamfunnene skal få gratis lokaler å være i, utdyper Sakariassen.

Visjoner skal være skyhøye

– En må ha noe å strekke seg etter. En visjon er noe en skal jobbe mot, noe en tror en ikke kan nå med det første, men som man tror man kan nå på sikt. Visjoner skal være skyhøye.

Det sier Alexandria Algard. Hun er arkitekt, og har utarbeidet en rapport i forbindelse med den nye sentrumsplanen for Stavanger. Hennes hovedoppgave har vært å se på Stavanger som studentby, og hun utelukker ikke at studentmiljøet her kan bli Europas beste.

– Det tror jeg at det kan bli. Men det krever at universitet, byadministrasjonen og politikerne alle jobber i samme retning. Og ikke minst må siddisene ha et ønske om at vi skal nå dette målet, sier Algard.

– Nytt liv til Stavanger sentrum

Selv om det enda er en lang vei å gå, mener Alexandria Algard at studentbyen Stavanger har et stort potensial.

– Studentene kan på mange måter gi nytt liv til Stavanger sentrum, og det er en av tankene i rapporten min. At faktisk kan studentene være en stor ressurs for Stavanger sentrum, sier Algard.

Dette bekrefter StOrleder Sakariassen.

– Om dette blir en realitet, om denne visjonen slår til, så er jeg sikker på at det vil være enormt mange som ønsker å komme til Stavanger for å studere. De vil ønske å finne seg et billig og bra sted å bo i byen, og de vil ta buss eller kanskje til og med bybanen, opp til universitetet, og det er viktig, sier Sakariassen.

– Du synes ikke at disse målene er uoppnåelige?

– Det er viktig å sette seg store og hårete mål, og det eneste det kan føre med seg er at vi blir bedre enn det vi er i dag. Om vi blir den beste studentbyen i Europa, så er jo det veldig god reklame både for Stavanger og for universitetet, avslutter Sakariassen.