NRK Meny
Normal

- Situasjonen er prekær

Bemanningsproblemer gjør at tollerne i Stavanger ikke får utført oppgavene sine.

Tollsone skilt

Ved Stavanger tollsted er det en 'turnover' på tjue prosent i året.

Foto: NRK

Stavanger Tollsted har størst gjennomtrekk med 20 prosent blant ansatte i Tollvesenset her i landet.

Det sier tillitsvalgt Edgar Vigrestad til NRK.

Tollvesenet sliter med underbemanning, systematiske brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig lønn, sier han.
Begynnerlønnen etter to års utdanning ligger på snaue 300.000 kroner.

Underbemanningen innebærer at vi ikke klarer å utføre de oppdragene vi er satt til på en tilfredsstillende måte sier Vigrestad.

- Minimum av kontroller

- Det betyr at det av og til kan bli et minimum av kontroller og fortsatt er det ikke alltid slik at reisende har muligheten for å påtreffe en toller ved grensepassering, sier tollernes tillitsvalgte.

Vigrestad sammeligner lønns og arbeidsforhold i tolletaten med det som er situasjonen inne politiet.

- For å dekke de oppgavene som vi er pålagt av finansdeprtementet å utføre er det utstrakt bruk av overtid og stor grad av dugnadsånd blant de ansatte for å få tingene til å gå sammen, sier Vigrestad.