- Sannsynligvis Drarviks skrift

 Skrifteksperten som vitnet i rettssaken mot Andreas Drarvik i dag sier det sannsynligvis er Drarviks skrift på  den fornærmede kvinnens hus.

Skriblerier på vinduet til Sauda-kvinnen
Foto: Fra politiet

Ankesaken mot den permitterte Suldalsordføreren Andreas Drarvik fortsatte i Gulating Lagmannsrett i dag. Drarvik er tiltalt for å ha sjikanert en 32 år gammel saudakvinne.  

I lagmannsretten i dag vitnet politibetjenten fra Sauda og Suldal lensmannskontor som var til stede da Drarvik utførte  den andre skriftprøven som besto av en avskrift av en standard tekst fra Kripos. 

 

Andreas Drarvik
Foto: Karine Næss Frafjord / NRK

 Fordreide skriften

Tidligere hadde Drarvik også skrevet av ordene som sto på kvinnens hus. Men da Drarvik skrev av standardteksten sa politibetjenten at han fikk inntrykk av at Drarvik manipulerte sin egen skrift.
Det er ikke en lang tekst, den er på litt over en A4-side. Drarvik brukte 55 minutter på denne teksten. Han fikk beskjed om å skrive store bokstaver og Drarvik selv begrunner den lange tidsbruken med at han vanligvis skriver løkkeskrift.

Sannsynligvis Drarvik

Skriftforsker Per Ove Haddal fra Kripos vitnet også i formiddag. Han gjentok i retten at skriftprøvene viser at det sannsynligvis er Andreas Drarvik som står bak skribleriene på veggen til den 32 år gamle saudakvinnen. Haddal sa at det er tydelig at Drarvik har fordreid skriften sin i prøvene som ble sendt til undersøkelse. Det er ingen naturlig skrift, men undersøkelsene viser at Drarviks fordreide skrift inneholder en del karakteristiske trekk som vi finner igjen på huset, sa skriftforskeren.

Samme fordreide skrift

Kripos fant altså de samme skrifttrekkene i skribleriene på husveggen og i skriftprøvene som ble sendt inn. Skriftforsker Haddal sa også at dersom skribleriene på huset skulle vært skrevet av noen andre så måtte vedkommende enten ha samme fordreide skrift som Drarvik, noe han anså som lite sannsynlig, eller så måtte noen ha skrevet på huset og fått det til å ligne på Drarviks fordreide skrift. Da måtte de jo kjenne til den fordreide skriften og det anså skriftforskeren som lite sannsynlig.

Rettssaken fortsetter med vitneavhør.