- Ruser seg i skoletiden

Elever i videregående skoler i Stavanger ser mye narkotikamisbruk i friminuttene.

Illustrasjon

(Illustrasjonsbilde)

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

NRK har møtt mange elever, som alle bekrefter at det er mange som ruser seg i skoletiden.

- Alle vet at dette skjer, og det skjer over alt.

- Jeg holdt på med det selv i fjor, kjenner du de rette folkene og går du til de rette plassen er det god gang.

Naive lærere

Dette er bare to av mange av reaksjoner som kommer fra elever i den videregående skolen i Stavanger, og som alle bekrefter omfattende rusmisbruk i skoletiden. Elevene NRK har snakket med mener lærere og rektorer er naive når de ikke tror at det pågår rusmisbruk i skoletiden.

Miljøkoordinator Morten Håland ved Godalen videregående skole i Stavanger er langt på vei enig med eleevene.

- Det er mye rusing blandt ungdom, og det er naivt å tro at dette ikke foregår ved skolene. Det er på skolene elevene har en stor del av sin sosiale omgang med andre, og her er det et stort salgsmarked, sier Håland.

Håland er sikkert på at det er mange elever som vet hvem som bruker og selger narkotika ved skolene.

- Ukjent problem

Men ikke alle rektorer tror det er et utbredt narkotikamisbruk ved sin skole. Jåttå videregående skole i Stavanger har to miljøarbeidere som jobber med å oppdage rusmisbruk, og lever to raporter i uken til rektor.

- Så langt har våre miljøarbeidere ikke rapportert eller hørt noe om rusmisbruk. Jeg har ikke fått noen rapport som tyder på at vi har et rusoproblem ved vår skole, sier rektor Tove Vatsvåg Nylund ved Jåttå videregående skole.