- Pasientene må bort fra gangen

Fylkeslegen har mistet tålmodigheten.

Fulle korridorer på Stavanger Universitetssjukehus

For mange pasienter blir fortsatt plassert på avdelinger de ikke hører hjemme, eller i overfylte korridorer, mener fylkeslegen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Stavanger universitetssjukehus (SUS) må løse problemet med korridorpasienter i løpet av de neste månedene. Det krever fylkeslege ved Helsetilsynet i Rogaland, Pål Iden.

- Vår tålmodighet er ute. Inntil vi ser at vedtakene blir satt i verk og får effekt, er vi bekymret, sier Iden til NRK.

Mangler senger og sykepleiere

SUS har slitt med korridorpasienter i lang tid. På grunn av mange pasienter med NORO-viruset og andre infeksjonssykdommer, kom temaet nok en gang opp i januar i år.

LES OGSÅ: Flest pasienter på gangen
LES OGSÅ: SUS slått ut av magesjau

Fylkeslegens uanmeldte besøk i januar var årsaken til straksvedtakene. På det verste lå rundt 70 pasienter på gangen.

Fylkeslege Pål Iden

Fylkeslege Pål Iden.

Foto: NRK

SUS bestemte blant annet at 30 nye senger skal opprettes på medisinsk avdeling. Så gjorde sykepleiermangelen seg gjeldende. SUS greier ikke få tak i mange nok - og dermed må de nye sengene utsettes til sommeren.

Må rapportere månedlig

Men for mange pasienter blir ennå plassert på avdelinger de ikke hører hjemme, eller i overfylte korridorer, mener fylkeslegen.

- Det er hensynet til smittevern, taushetsplikt og pasientenes integritet vi er bekymret for, sier han.

Åtte av de planlagte 30 sengene er sbart klare, ser fagdirektør på SUS, Stein Tore Nilsen

- Situasjonen gir grunn til bekymring, ja. I løpet av to til tre måneder håper vi at vi har rekruttert og bygd om nok til at vi har tistrekkelig med senger, sier han.

SUS må nå gi Helsetilsynet i Rogaland månedlige rapporter om overbelegg og korridorpasienter.