- Oppsiktsvekkende

Riksrevisjonens rapport i Terra-saken viser at de store økonomiske tapene kunne vært unngått mener ordfører Petter Steen.

Petter Steen
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Kommunal- og regionaldepartementet frå kraftig kritikk for mangelfull saksbehandling i Terra-saken av Riksrevisjonen. Rapporten ble overlevert Stortinget i dag.

- Kritikken er ikke uventet. Vi har lenge stilt spørsmål ved hvordan det var mulig å gjøre den lovtolkningen i 2002 som tydelig ble overprøvd av Justisdepartementets lovavdeling i 2008, sier ordfører i Haugesund Petter Steen.

Ulovlig

Det er det såkalt Vik-brevet som er det sentrale i rapporten. I brevet til Vik kommune slår kommunal- og regionaldepartementet fast at det ikke var i strid med kommuneloven å selge sine fremtidige kraftinntekter fra konsesjonskraften og investere pengene i finansmarkedene. Det viste seg å ikke være lovlig, og departementet oppdaget feilen allerede i 2006.

- Det oppsiktsvekkende er at departementet oppdaget feilen allerede i 2006, men ikke ga beskjed til Vik kommune at de hadde tatt feil. Hvis kommunene hadde fått beskjed om å selge obligasjonene i 2006 da markedet var et helt annet, så er det grunn til å tro at tapene for kommunene hadde blitt adskillig mindre enn det ble i etterkant, sier Steen.

Føler du at rapporten frikjenner kommunene i Terra-saken?

- Jeg er ikke så opptatt av det. Vi har hele tiden fra Haugesund kommunes side ment at det er mange parter som har gjort dumme ting i denne Terra-saken. Det vil være veldig dumt av Terra-kommunene å si at her har en blitt lurt av andre. Vi må også ta ansvar for de vedtakene vi har gjort. Men Vik-brevet var sentralt i alle kommunene. Uten Vik-brevet hadde det blitt noen Terra-sak.

Riksrevisjonen refser departement