- Omsatte verdipapirer for 100 mill

Fred Ingebrigtsen og de andre pågrepne er siktet for organisert kriminalitet.

Pressekonferanse politi

Politiet holdt pressekonferanse om Ingebrigtsen-saken i formiddag.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Politiet opplyste på pressekonferansen i formiddag at de som er siktet i saken skal ha omsatt verdipapirer for 100 millioner kroner. Gruppen er også siktet etter en paragraf som omfatter organisert kriminalitet. Det skal ifølge politiet være Actaaksjer som er omsatt av de siktede i saken.

Saken skal være en av de største innsidehandelsakene i Norge. Strafferammen for disse forholdene er 11 års fengsel.

Etterforskningen startet etter tips fra Kredittilsynet. Mannskaper fra Økokrim, Kripos og økonomiavsnaittet med Rogaland Politidistrikt arbeider nå med saken.

Misbruk av innsideinformasjon

Styremedlem og medeier i Acta, Fred Ingebrigtsen, er siktet for misbruk av innsideinformasjon. Det er Rogaland politidistrikt som har tatt ut siktelsen.

I følge en pressemelding fra politiet er totalt fem personer, fire menn og en kvinne, siktet for brudd på reglene i verdipapirhandelloven. Tre personer ble pågrepet i Rogaland tidlig mandag morgen. Én ble pågrepet i Sør-Trøndelag. Den femte personen oppholder seg i utlandet, og er ikke pågrepet. Denne personen er også bosatt i Rogaland. I alt skal det ha foregått ransakelser på åtte adresser i formiddag.

Leder for økonomiavsnittet i Rogaland politidistrikt, John Arild Jåsund, bekrefter at finansmannen er siktet. Han vil imidlertid ikke kommentere saken før en pressekonferanse mandag.
- Verken selskapet (Acta) eller andre ansatte i selskapet er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat i Rogaland Politidistrikt Anne Gro Stangeland.

- Vil gi politiet nødvendig informasjon

Styreformann Alfred Ydstebø sier til NRK at Acta Holding ASA er informert om at Rogaland politidistrikt har siktet styremedlem Fred Ingebrigtsen for misbruk av innsideinformasjon.- Acta vil bidra til at politiet får tilgang til all nødvendig informasjon fra selskapet. Dette forholdet får ingen direkte innvirkning for den daglige driften i Acta, sier Ydstebø.