- Nok er nok

Fiskerne aksjoner mot opphogging av gamle oljeinstallasjoner i Vats.

Leder Tysvær Fiskarlag , Edvin Magne Ørke

Leder Tysvær Fiskarlag , Edvin Magne Ørke står i spissen for aksjonen i Vatsfjorden.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Mellom 10 og 12 fiskebåter markerte tirsdag sin misnøye med at AF Decom har fått tillatelse til å hogge opp gamle oljeinstallasjoner i Vats. Båtene la seg like utenfor AF Decom sitt anlegg, og hengte opp bannere i båtene med " Nok er nok" og " Vi har også lyst å ha en plass å utøve vårt yrke".

- Vi føler vi blir jaget fra skanse til skanse. Vi frykter at opphoggingen av oljeinstallasjonene kan ødelegge for fisket. Vatsfjorden er en av Ryfylkes beste fiskefjorder, sier leder for Tysvær fiskerlag Edvin Magne Ørke.

Fiskerne ønsker at fjorden skal vernes. Forsøk på å drive oppdrettsanlegg har ikke fungert så bra fordi det er liten vannutskilling. Det får fiskerne til å frykte for at forurensing fra opphoggingen av oljeinstallasjonene vil ødelegge i fjorden.

- Vi klarer ikke å få stanset opphoggingen som skal starte nå, men ønsker å få til en dialog. Vi har ikke blitt hørt på til nå, men vi vil ha en drift som skader minst mulig. Myndighetene må ta hensyn til at kystfiskerne må ha et sted å være. Vi har utøvd vårt yrke i generasjoner, sier Ørke.

Han utelukker ikke at det kan komme flere aksjoner fra fiskerne.

- Vi vil gå tåligt frem, men vi vil markere oss.

Fiskere i Vatsfjorden

Mellom 10 og 12 fiskebåter markerte sin misnøye mot AF Decom tirsdag.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK