Hopp til innhold

- Nikkedukker for statsråden

Styrene i de lokale helseforetakene er blitt nikkedukker for statsråden, mener stortingsrepresentant Bent Høie (H).

Bent Høie
Foto: NRK

Alle de fire styrelederne i de lokale helseforetakene på Vestlandet besittes nå av politikere med tilknytning til Arbeiderpartiet.

Det er ingen tilfeldighet, mener Høie.

- De politikerne som nå går inn i styrene skal i realiteten ikke avgjøre politiske spørsmål, men kun være nikkedukker for de regionale helseforetakene og statsråden. Dermed blir dette en form for skinndemokrati som ikke fungerer, sier Høie.

Sparket

I løpet av de siste par årene har en rekke styremedlemmer og ledere i helseforetakene fått sparken eller blitt byttet ut. Bare i Helse Stavanger har nær 30 personer totalt sittet i styret siden ordningen med lokale helseforetak ble innført i 2002.

- Denne regjeringen er opptatt av å bytte ut styret med lojale partimedlemmer, sier Høie.

Undergraver

Tidligere stortingsrepresentant Oddbjørg Starrfelt for Arbeiderpartiet er den siste i rekken av nye styreleder i lokale helseforetak på Vestlandet. To tidligere styreledere i Helse Stavanger har fått sparken bare i løpet av det siste året.

- Man har ikke klart å lage et ryddig skille  for hva som er statens ansvar og hva som er et lokalt ansvar.Det vi nå ser at at man prøver å kompensere dette ved å sett inn partimedlemmer i de nye styrene, sier Høie.

Han mener utviklingen - slik han ser det - er i ferd med å undergrave deler av målet med helsereformen.

Uro

- Hensikten  med helsereformen var å sørge for at ansvaret for helsepolitikken ble plassert hos helsestatsråden og Stortinget. Den målsetningen er nå blitt undergravd gjennom lang tid. Det finnes bare en løsning på dette problemet og det er å legge ned de regionale hekseforetakene. Disse er blitt et fordyrende mellomledd som bare skaper spillsituasjoner og uro i forhold til hvem som har ansvar for helsetjenesten, sier Høie.