Hopp til innhold

- Klimarapport er krisemaksimering

Det er greit å være føre var i klimadebatten, men ikke bruk penger på å heve kaialegg, anbefaler professor.

Operahuset i Oslo

- Ingen fare for at operaen i Oslo vil stå delvis under vann om 100 år, mener professor ved IRIS/Universitetet i Stavanger.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

På dagen der en ny rapport viser at havnivået kommer til å stige enda raskere enn tidligere anslag , maner forsker Willy Fjeldskaar til moderasjon.

Professoren, som er tilknyttet forskningssenteret IRIS samt Universitetet i Stavanger, mener geologien bør hensyntas sterkere i klimadebatten.

Han har blant annet sett på landheving - et fenomen som gjør at fjell verden over blir bittelitt høyere hvert år (se faktaboks). Han er dessuten bare delvis enig i anslagene om hvor mye havet kommer til å stige de neste årene.

- Vil jevnes ut i Oslo

Til sammen gjør det at han mener at enkelte områder i verden ikke har stort å frykte.

- I Oslo gjetter jeg på at havnivåets stigning vil jevnes ut av landhevingen, sier han til NRK.

LES OGSÅ: Stiger havnivået mer enn antatt?
LES OGSÅ: - Havet én meter høyere i 2100

Han begrunner påstanden med en antatt, årlig landheving i Oslo-området på fem millimeter. De neste 100 årene vil dermed Oslo ligge 50 centimeter over dagens havnivå. Med andre ord; hvis havet stiger en halvmeter, stiget havet egentlig ikke i det hele tatt.

Eller mer presist: Stigningen merkes ikke.

Willy Fjeldskaar

Willy Fjeldskaar.

Foto: IRIS

Ifølge Fjeldskaar er derimot landhevingen rundt Trondheim mellom tre og fire mm, så her vil høyere havnivå merkes noe tydeligere. Og i Rogaland, som har mindre enn én mm landheving i året, vil havet stige enda mer.

Men det er ikke grunn til den voldsomme bekymringen - i alle fall ikke med den kunnskapen vi i dag har, mener professoren.

- Min beste gjetning er at vi kan få en havnivåstigning på mellom nesten ingenting og én meter. Selv om jeg ikke kjenner bakgrunnen for rapporten som ble lagt fram idag, mener jeg modellene som brukes for å beregne havnivå er altfor dårlige. Jeg tror jeg vil kalle dette for krisemaksimering, sier han.

Havbunnen presses sammen

Fjeldskaar mener dessuten at en må ta hensyn til at havbunnen presses ned hvis mengden vann i havet øker. Hvis havnivået stiger som følge av at polene smelter, vil havbunnen presses sammen, og stigningen i havnivået ikke oppleves like kraftig.

- Tenk på det som en slik type ball som man sitter på, forklarer han.

Fjeldskaar trekker fram flere andre faktorer som gjør dagens anslag om havnivået svært usikre.

  • - En vet faktisk ikke om det blir mer eller mindre is på sydpolen idag.
  • - Tidevannsmålinger tyder på at havet steg raskere for 50 år siden enn nå.
  • - Havet kan stige ett sted i verden, og synke et annet sted. ( Les mer her ).

- Jeg forstår at media må forenkle. Det er også greit å føre var og tenke at det verste kan skje. Men i stedet for å justere kaianlegg og lignende, ville jeg heller brukt penger på verdens fattige, sier han.