- Lærere kan for lite om data

Lærere ønsker å bruke data i undervisningen, men har lite kunnskaper om hvordan.

Undervisning
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Mer bruk av data i skolene forutsetter at det blir fokus på hva dette skal brukes til i undervisningen. Her er det mye forvirring blandt lærerne, og dermed lar de være å ta i bruk data, sier kommunikasjonskonsulent Leif Måsvær ved Universitetet i Stavanger.

Måsvær sine erfaringer etter å holdt en rekke datakurs for lærere er at usikkerheten om hva teknologien kan brukes til er stor.

- Det å få datamaskiner inn i klasserommene og ordne med internettilknytning er bare første steg. Men det blir ingen spennende undervisning med bruk av datamaskiner bare fordi det står noen bokser der, sier Måsvær.

Flinke elever

Elever er ofte flinkere enn lærerne i bruk av data. Men dette er en ressurs som kan brukes i skolene, mener Måsvær.

- Det viktigste er at lærerne kan læring og pedagogikk. Dette kan ikke elevene. Lærerne trenger ikke kunne alt, men organisere undervisningen ved å få aktive elever og unngå at læreren står foran klassen og snakker, sier Måsvær.