- Jæren bør satse på landbruk

Omdømmet til Jæren er i landstoppen, men hele 70 prosent av Norges befolkning mener at det må satses mer for å bevare det jærske landbruket.

Kyr på beite

Kyr på beite på Jæren. Tydeligvis et kjærkomment syn for det norske folk.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

En ny undersøkelse viser at innbyggerne i Norge er svært positive til Jæren.

Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Særheim i Klepp, har forska på hva folk egentlig mener om Jæren. Han er sett på hva som er særtrekkene, og hva folk mener at Jæren bør satse på i årene som kommer.

Tradisjonell jærsk tradisjon står sterkt

Dag Jørund Lønning

Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Foto: Wikimedia Commons

– Jeg visste at landbruk stod sterkt på Jæren. Det er likevel overraskende at hele 70 prosent av Norges befolkning mener at landbruket på Jæren bør prioriteres, sier Lønning.

I undersøkelsen kommer det frem at bare tre prosent mener at boligbygging bør prioriteres. Det kan kanskje være verdt å bite seg merke i nå som boligbygginga på Jæren øker og matjorda må vike.

– Jæren sitt særpreg er landskap, landbruk og bygdeliv. Vi lever i en tid som etterspør særpreg, da må vi sørge for at det særpreget ikke forsvinner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Gjødselsspreding

Lønning frykter at Jærens særpreg vil forsvinne, hvis det bygges for mange boliger.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Jæren må få vekk verstingstempelet

Ifølge Lønning må Jæren sørge for at landbruket har stabile kår. Da han la frem undersøkelsen sin for bønder og politikere, var det flere bønder som ga uttrykk for at de følte disse stabile rammevilkåra manglet.

– Jæren må få vekk verstingstempelet. Det må tas en debatt om hvor og hvor det ikke kan bygges.

Det er trasig hvis du som bonde satser og investerer i landbruket ditt, så står plutselig planleggere på døra di neste dag og har definert gården din inn i et nytt byområdet. Slik kan vi ikke ha det, sier Lønning.

– Jæren trenger boliger

Mons Skrettingland

Mons Skrettingland er ordfører og Hå kommune.

Foto: Arild Eskeland / NRK
Ane Mari Braut Nese

Ane Mari Braut Nese er ordfører i Klepp.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

På første benk da Lønning la frem undersøkelsen sin, satt Hå-ordfører Mons Skrettingland (H) og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H). De mener at det ikke nødvendigvis er en konflikt mellom det å bygge flere boliger, og det å ta vare på matjorda.

Skrettingland mener at Jæren også skal identifiseres med gode boligforhold.

– Boligbygging er viktig, Spør du folk på gata så er jeg sikker på at de sier at det er viktig at det bygges boliger her, sier Skrettingland.

Nese mener at de som har svart på spørreundersøkelsen kanskje ikke har tenkt på det store behovet som er for å få flere boliger. Hun sier at det settes et skille mellom energifylket Rogaland og matfylket Jæren.

– Energifylket har arbeidsplasser, men trenger folk til å besette stillingene, de folka trenger et sted å bo, sier Nese.

– Ta hensyn til nasjonale signal

Lønning legger vekt på regjeringas nye landbruksmelding som sier at produksjonen fra jordbruket skal opp 20 prosent. Han mener det er urealistisk at den produksjonsveksten kan skje uten Jæren.

– Dette er nasjonale signal. Har vi først bygga ned matjord, er det irreversibelt, sier Lønning.

– Jæren er et nasjonalt matkammer. Gjennom denne undersøkelsen har det norske folk gitt sitt tydelige svar, de vil at Jæren skal prioritere landbruk, legger han til.

Gjødselsspreding

Ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland, mener at folk synes det er greit at noe matjord må vike for boligbygging.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Flere nyheter fra Rogaland