- Ikke overrasket

Det sier advokat John Heitmann som representerer ekteparet som begjærte biskop Ernst Baasland konkurs.

Biskop Ernst Baasland fikk ikke medhold i anken om å få omgjort konkurskjennelsen fra Stavanger tingrett.

John Heitmann

Advokat John Heitmann

Foto: NRK

Advokat John Heitmann er ikke overrasket over kjennelsen.

Gulating lagmannsrett skriver i sin kjennelse at biskopen har opptrådt bevisst uaktsomt og legger til grunn at han også var kjent med at ektefellen tok opp lån og at midlene delvis ble overført til sønnen.

- Slik som saken utviklet seg, så betydde det jo en del for familien Finsnes. Fordi de ble jo beskyldt for å gjøre gjeldende en avtale som stred mot redelighet og god tro, og der har de nå fått lagmannsrettens medhold i at det gjør ikke denne avtalen, sier Johan Heitmann. Denne avtalen er heller ikke urimelig. Det har også Lagmannsretten fastslått.

- Har dine klienter vært overrasket over det som ble fremført i forbindelse med ankebehandlingen fra Baasland?

- Ja, jeg tror de har vært noe overrasket over vendingen saken har tatt med at Baasland i så stor grad har forsøkt å unndra seg sitt ansvar for lånet som han vitterlig opptok hos mine klienter.

- Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at en legger til grunn at Ernst Baasland var kjent med at ektefellen hans tok opp lån, og at midlene i alle fall delvis ble overført til sønnen. Har du noen kommentar til det?

- Nei, det får være Lagmannsrettens vurdering. Men det er jo det vi også har hevdet at dette må vel Baasland ha visst. Men det bør ikke være avgjørende for utfallet av saken, uansett.

Bevisst uaktsom

- Lagmannsretten skriver og i sin kjennelse at Ernst Baasland i forbindelse med låneopptaket på 3,8 millioner kroner har vært bevisst uaktsomt. Hvordan vil du kommenter det?

- Det er jo nokså klar tale fra Lagmannsretten, og det er knyttet opp til spørsmålet om hvorfor Ernst Baasland i så fall selv ikke stilte spørsmål rundt låneformålet og lånebehovet i større grad enn han har gjort, hvis det betydde så mye for ham. Da var han den mest nærliggende til å avklare det selv. Og det er jo også i tråd med det vi har hevdet fra denne siden, sier Heitmann.

Atle Heljesen

Advokat Atle Heljesen

Foto: NRK

Advokat Atle Heljesen er advokat for Ernst Baasland, og han sier Baasland tar kjennelsen med fatning.

- Jeg tror han har hatt langt alvorligere bekymringer enn denne avgjørelsen.

- Er du overrasket selv?

- Ja, jeg er overrasket over den begrunnelsen som Lagmannsretten gir, og den vinklingen de har på saken. De legger til grunn at han må ha visst mer enn han selv har gitt uttrykk for, og mer enn det Lagmannsretten også har hatt grunnlag for å hevde, og så sier de at man derfor ikke stilte spørsmål overfor Finsnes, så hadde Finsnes heller ingen plikt til å fortelle ham noe som helst om hva han forøvrig fikk Bodil Baasland til å undertegne på den dagen. Det reagerer jeg på. Da har man gått veldig langt i å beskytte den som låner ut penger uten å gi infomasjon, sier Heljesen.

- Lagmannsretten omtaler også omstendighetene omkring lånet på 3,8 millioner og skriver bla.a. at Ernst Baasland har vært bevisst uaktsom. Hva mener du om det?

- De går veldig langt i å plassere en kunnskap hos ham som han sier han ikke har hatt.

- Lagmannsretten skriver at de legger til grunn at Baasland var kjent med at ektefellen tok opp et lån og at midlene delvis ble overført sønnen. Hva er din kommentar til det?

- Det er de lånene han har medundertegnet på og det var 2-3 banklån, svarer Helljesen.

Baasland har en måned på seg til å avgjøre om han vil anke saken eller ikke. Det er det ikke tatt stilling til ennå.