- Ikke bygg vindmølleparkene

Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren går imot 8 vindmølleparker på Høg-Jæren.

Vindmølle
Foto: Bjørn Erlandsson / Scanpix

Vindkraftplanene for Høg-Jæren handler om over 400 vindmøller som vil gi godt over tre Twh, og som kan forsyne 180.000 husstander med elektrisitet. Men nå når alle konsekvensene er kommet på bordet, viser det at sju av de åtte planlagte vindmølleparkene vil føre til store konflikter i forhold til nasjonale miljømål.

Vi tilrår at de åtte vindmølleparkene ikke blir bygget.

Seksjonssjef i Direktoratet for Naturforvaltning Odd Kjærem

Det er snakk om trusler mot utrydningstruede rovfugler og planter, og nedbygging av av et av Norges største sammenhengende kystlyngheiområder. Det kommer fram i den endelige konfliktvurderinga som Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren har nå gjort for de åtte planlagte prosjektene i Bjerkreim, Time, Hå og Gjesdal.

- Hovedkonklusjonen er at konfliktgraden er høy for de aller fleste områdene. Det er i samsvar med det vi har funnet tidligere, men nye opplysninger gjør at vi har måtte høyne konfliktgraden for to anlegg, sier seksjonssjef Odd Kjærem i Direktoratet.

For store konflikter

Ulvarudla vindpark på Høg-jæren

Ulvarudla vindpark på Høg-Jæren er en av vindmølleparkene Direktoratet for Naturforvaltning mener ikke må bygges.

Foto: Lyse

Vindkraftanleggene som nå er vurdert er Ulvarudla, Gravdal, Brusali-karten, Stigafjellet, Moi-Laksesvelafjellet, Eikeland-Steinsland, Njåfjellet og Skinansfjellet. Det som bekymrer Direktoratet mest er de negative konsekvensene som de åtte vindmølleparkene vil få samla sett.

- Her har vi et tilfelle hvor konfliktgraden er høy for hvert enkelt prosjekt og da blir summen selvsagt enda høyere. Vi tilrår NVE at de 8 vindmølleparkene ikke må bygges, sier Kjærem.