- Haugesund må ta et krafttak

70 rusmisbrukere står helt uten bolig i kommunen.

Psykisk helse
Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

- Det er ikke godt nok, sier daglig leder Arne Valen i Kirkens bymisjon, som har kommet med høringsuttalelse til Haugesund kommunes boligsosiale handlingsplan for de tre neste årene.

En fersk kartlegging kommunen har utført, viser at 70 rusmisbrukere står helt uten botilbod i Haugesund. Mer enn 20 av disse har dobbeltdiagnoser og sliter tungt psykisk.

- Haugesund kommune må gi et botilbud spesialtilpasset den enkelte. Mennesker som er rusavhengige og har en psykiatrisk diagnose har ikke et tilbud i det hele tatt, sier Valen.

- Har store utfordringer

Sosialsjef i Haugesund, Johnny Danielsen, innrømmer at kommunen vil få store problemer med å skaffe boliger til rusmisbrukere i årene fremover.

- Planen bærer preg av at denne gruppen er den store utfordringen i kommunen. Vi ser at en del brukere også trenger oppfølging i bolig, og det prøver vi å få frem i denne planen, sier han.

Reagerer på tildelingspraksis

De som ønsker bolig i Haugesund kommune må søke hver sjette måned. Denne praksisen stiller Kirkens bymisjon seg kritisk til.

- Trygghet, forutsigbarhet og varighet er grunnleggende for mennesker som sliter med livene sine. Mange av disse har kortsiktige boligkontrakter, og det gir ingen god følelse. Det gjør at de ikke kan skape seg et hjem, sier Arne Valen.

Kostra-tall fra 2007 viser at Haugesund kommune har færre kommunale boliger per tusen innbyggere enn byer det er relevant å sammenligne seg med. Danielsen mener kommunen har storbyproblemer, selv om byen kun har i underkant av 34. 000 innbyggere.

- En del indikatorer viser at vi har en opphopning av utfordringer i Haugesund kommune. Dette med rus, psykiatri og bolig er én av utfordringene kommunen har, sier sosialsjefen.