Normal

- Har nådd smertegrensen

Verdens minste storby har kilometerlange bilkøer hver morgen og ettermiddag.

Bilkø på Haugalandet

Bilkø på Haugalandet

Foto: Harald Dale / NRK

Det er ordfører Petter Steen i Haugesund som kaller byen for verdens minste storby. Tirsdag er han og resten av formannskapet i Haugesund samlet til et heldagsmøte for å diskutere de store trafikkproblemene ut og inn av byen. Også gruppelederne i partiene og fylkestingsrepresentantene fra regionen er med på møtet.

- Det er helt nødvendig å gjøre noe. Vårt veinett er ekstremt sårbart for små endringer fordi det er så sterkt belastet, sier Steen.

Trafikkaos

Stenging av Ørpetveitsvegen i Karmøy har ført til ytterligere trafikkaos i Karmsundgata og i rundkjøringskrysset mellom Spannavegen og Europavei 134. Her møtes trafikken fra Tysvær Sveio og Karmøy. Både morgen og ettermiddag er køene i verste fall flere kilometer lange, og folk må belage seg på lange ventetider.

Trafikkaos på Haugalandet

Mange kjører også store omveier for å unngå trafikkfellene. Men når Ørpetveitveien ble stengt opplevde mange pendlere at reisetiden gikk kraftig opp. For noen pendlere har reisetiden økt med nesten en time. Det har fått mange til å velge boligveier for å komme seg frem.

- Jeg får mange henvendelser fra folk som er urolig for den økte trafikken i boligområdene deres. Det er klart uheldig, sier Steen.

Prioritering

I Statens vegvesen kan de ikke love bedring på kort sikt. Veiutbygginger og utbedringer er avhengig av bompenger, og de kommer inn etterhvert. Men ting tar tid.

- Bompengene vil jo komme inn etterhvert, men jeg håper politikerne vil prioritere veiene som gir størst effekt, sier Svein Ringen i Statens vegvesen.

30 000 biler kjører gjennom Karmsundgaten hver dag. Fra Karmøy og Sveio pendler det mange tusen hver dag inn til jobb i Haugesund. Veksten i biltrafikken ligger over landsgjennomsnittet. 4,5 prosent på Haugalandet mot 3 prosent på landsbasis.

Skåredalkrysset er ferdig utbedret etter forskuttering fra Haugesund kommune. Så står Karmsundgaten høyt på prioriteringslisten sammen med en omkjøringsvei mellom Nordheim og Raglandsmyr.

Kollektivfelt

I Tide Buss i Haugesund tror de en av løsningene på trafikkproblemene er kollektivfelt og miljøkort.

- Vi sliter med å holde rutetider og komme frem i trafikken. Det finnes ikke en meter kollektivfelt i nord-fylket. Det hadde hjulpet oss med å komme frem. Jeg tror også at et miljøkort for å få folk til å ta bussen hadde fått vekk noe av køene, sier Svein Terje Brekke i busselskapet.