NRK Meny
Normal

- Dykkerne må få karriereplan

Nordsjødykkere må sikres jobb etter endt dykkerkarriere for å hindre at de presser seg og får senskader.

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, Nopef, krever at nordsjødykkerne får en karriereplan som sikrer at de fortsatt har jobb når dykkerkarrieren er over. En Nordsjø-dykker holder ikke ut mer enn 8-10 år på grunn av belastningene ved dykking.

Videreutdanning og karriereplan vil hindre mange dykkere fra å presse seg for hardt.

Ressurspersoner

- Denne utdannelsen har samfunnet bruk for. Ved å satse på utdanning, videreutdanning og karriereplan vil du få ut ressurspersoner i den andre enden, i stedet for sosialklienter som har vært tilfellet til i dag, sier inspektør i Nopef, Leif Johansen. Han mener dette er en vinn-vinn situasjon.

Som brannmenn

Nopef, ser for seg at nordsjødykkerne får en ordning som ligner den brannmenn har. De har en karriereplan, slik at når de er for gamle og ikke har helse lenger til å være operativ brannmann, har de fortsatt en jobb å gå til. Nopef mener alle problemer som har vært og fortsatt er knyttet til yrket som nordsjødykker vil bli løst langt på vei hvis dykkerne vet at de fortsatt har en jobb når dykkerkarrieren er over .

Holde på kompetansen

Nopef mener dette også vil sikre at dykkernes livsviktige kompetanse blir i selskapene.

- Dykkerpersonellet et også anvendelig innen generell undervannsteknologi. Vi har dykkerløse systemer og hvis man ser fremover vil mer og mer bli undervannsinnstallasjoner på bunnen av Nordsjøen. Dette er høyteknologi, og vi trenger dette personellet. Vi trenger slett ikke sosialklienter som har senskader fra dykking.
Dette må vi lære av det som har skjedd, og gå aktivt inn og styre inn på rett spor. Der kommer politiske bestemmelser inn, sier inspektør Leif Johansen, som selv var nordsjødykker i 15 år.