Tre av fem siktede er lettere psykisk utviklingshemmet

Den sakkyndige rapporten konkluderer med at tre av de fem, som er siktet for å ha mishandlet Jonny Andre Risvik til døde, er lettere psykisk utviklingshemmede. Men de er likevel strafferettslig tilregnelige.

Dødsfall på Kampen

Jonny Andre Risvik ble funnet drept i en bolig i bydelen Kampen i Stavanger 13. august.

Foto: NRK

Jonny Andre Risvik

Jonny Andre Risvik ble mishandlet i over en uke.

Foto: Privat

Politiet har nå mottatt rapporten fra de sakkyndige som har stått for den judisielle vurdering av de siktede i Kampen-drapet. Det skriver Rogalands avis.

Rapporten konkluderer med at en kvinne (25), en mann (24) og en kvinne (18) skal være lettere psykisk utviklingshemmet.

De to siste siktede, en jente (15) og en mann (26), ligger innenfor rammen av det som er normalt, ifølge avisen.

Alle er strafferettslig tilregnelige

Jonny Andre Risvik ble funnet død i en leilighet på Kampen i Stavanger 13. august.

Han ble mishandlet i lengre tid før han døde, og de fem personene er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Rapporten som politiet nå har fått, konkluderer med at de siktede er strafferettslig tilregnelige.

– Dette kan få betydning

Grafikk, dødsfall Stavanger

Fem personer er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Odd Rune Torstrup forsvarer den 25 år gamle kvinnen som er siktet i saken. Han mener rapporten fra de sakkyndige kan ha stor betydning for skyldspørsmålet.

– Og ikke minst i forhold til straffeutmålingen, sier han til Rogalands avis.

25-åringen ble satt fri i slutten av september i forbindelse med at hun skulle føde. Den 15 år gamle jenten og den 18 år gamle kvinnen er overlatt til barnevernet.

Vurderer å be om løslatelse

De to mennene på 24 og 26 år er fortsatt varetektsfengslet.

Advokat Anne Kroken forsvarer den 24 år gamle mannen. Hun bekrefter overfor avisen at hennes klient er lettere psykisk utviklingshemmet.

– Rapporten viser også at han har spesielle behov. Derfor vil jeg i de nærmeste dagene bruke tid på å vurdere alternativer til fengsel, og eventuelt begjære ham løslatt over helgen, sier Kroken.