- Bryter utslippstillatelsen

Miljøvernforbundet mener at AF Decom ikke renser vann som slipper ut i Vatsfjorden

AF Decom utslipp

Miljøvernforbundet mener de kan dokumentere at regnvann fra lekterne der avfall fra Ekofisk blir oppevart renner urenset rett ut i sjøen.

Foto: Miljøvernforbundet

Ifølge Miljøvernforbundet bryter AF Decom utslippstillatelsene når oljeinstallasjoner fra Ekofisk hogges opp i Vatsfjorden.

Plattformdeler har i over en måned vært lagret på lektere ved kai uten at regnvann er blitt samlet opp og renset før utslipp til sjø.

Det hevder Miljøvernforbundet sin lokalavdeling i Vats som mener de har dokumentert utslippene med foto.

Avviser regelbrudd

- Vannet renner i stride strømmer fra installasjonen som står oppå lekteren og rett i sjøen. Det mener vi ikke er i henhold til tillatelsen som er gitt fra fylkesmannen i Rogaland. Den sier at alle utslipp til sjø skal gå via renseanlegg.

Det sier Ståle Jøtne Miljøvernforbundet til NRK.

Seniorrådgiver Evy Lærdal i AF Decom avviser at reglene blir brutt.

- Det er bare under arbeid på lekteren at vi har en bestemmelse som sier at vi skal samle opp spillvann og overvann, sier Lærdal.

- Bildene lyger ikke

Assisternde fylkesmiljøvernsjef, Marit Sundsvik Bendiksen, leser utslipsstillatelsen på en annen måte enn AF Decom.
- Installasjonene skal lagres på arealer hvor vannet ledes til renseanlegg før utslipp til sjø. det samme kravet gjelder avfall som ligger på lektere, sier hun.

I løpet av august har store mengder vann rent fra lekteren og rett ut i sjøen, hevder Miljøvernforbundet.

- Det har vi tatt bilder av og bildene har vi sendt inn til fylkesmannen. De lyger ikke, sier Ståle Jøtne.

Miløvernavdelingen hos fylkesmannen har bedt AF Decom redegjøre for hvordan saken håndteres og om vannet fra lekteren samles opp.

AF Decom hogger opp gamle oljeinstallasjoner ved anlegget i Vats.

AF Decom hogger opp gamle oljeinstallasjoner ved anlegget i Vats.

Foto: Miljøvernforbundet