NRK Meny
Normal

- Brøt trolig kommuneloven

Kommunaldepartementet er kritisk til Haugesund kommunes Terra-investering.

Haugesund rådhus
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

 

 

 

Haugesund kommune har trolig brutt kommuneloven med sin investering gjennom Terra Secureties.

Det mener statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken.

Haugesund har vist til et brev som ga Vik kommune i Sogn lov til å investere fremtidig inntekter fra konsesjonskraft. 
Sandbakken sier at Haugesunds investering ikke dreide seg om slike inntekter og at fylkesmannen nå må se på om kommunen har brutt loven.

 

 

 

 

 

 

Ulike saker

Haugesund kommune kan ikke bruke brevet til Vik i Sogn for å forsvare sin investering, sier Sandbakken.
- Det brevet omhandler en helt konkret sak og problemstilling i Vik. Såvidt jeg kan forstå så er det mange ulikheter i sakene vi her snakker om, sier Sandbakken.

Vik i Sogn ville investere fremtidige inntekter fra konsesjonskraft.
Haugesund lånte penger til Terra-invsteringen med sikkerhet i årlig utbytte og rente fra sine eienandeler i Haugaland Kraft.

- Uansett er det slik at dette er forhold som fylkesmannen får vurdere når han foretar sin lovlighetskontroll av de vedtakene som er gjort i Haugesund, sier statssekretæren i Kommunaldepartementet.

- Det er i alle fall slik at dette rundskrivet har blitt brukt som en legitimering av de vedtakene som er fattet, sier Haugesundsordfører Petter Steen i en kommentar.

Flere kan være inhabile

Flere av medlemmene i kontrollutvalget i Haugesund skal nå sjekkes for habilitet i forbindelse med kommunens Terra Securities-avtale.

I går ble det klart at utvalgsleder Astri Furumo (Ap) er inhabil, fordi hun satt i bystyret da avtalen ble vedtatt i 2004.

Haugaland kommunerevisjon kan også vise seg å være inhabil fordi de var involvert i saken før Haugesund signerte avtalen med Terra Securites.

Petter Steen
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK