- Bør legge seg på samme mal

Alle kommuner i Rogaland som har sendt barn til barnehjem i Stavanger må betale erstatning lik den Stavanger vil gi, mener støttekoordinator Kai Stene.

Kai Stene
Foto: Marius Harlem / NRK

Ni kommuner i Rogaland sendte barn til barnehjem i Stavanger der de ble utsatt for grove overgrep. Nå må de ta ansvaret.

- Nå har Stavanger og Oslo lagt seg på en god mal, og vi venter at de andre kommunene bare legger seg på den samme malen, sier Stene. Han er støttekoordinator for barnehjemsbarna.

Waisenhuset barnehjem i Stavanger
Foto: Marius Harlem / NRK

Lik behandling

Stene mener de har lært mye gjennom arbeidet som ført fram til erstatningsbeløpene fra Stavanger.

- Det vi har lært gjennom denne prosessen er at det er viktig å få en så lik behandling i kommune-Norge som mulig, fordi sakene er like. Det er bare ulike kommuner som har hatt ansvar for plassering.

Fornuftig

Ni kommuner utenom Stavanger sendte barn til disse barnehjemmene. Ordfører i Haugesund Petter Steen vil følge Stavangers eksempel.

- Når vi har drøftet dette i formannskapet har utgangspunktet vårt vært at vi tror det er fornuftig at Stavanger og Haugesund og andre kommuner i Rogaland har en mest mulig lik praksis i denne saken her, sier Steen.

Kommunene som sendte barn til barnehjem i Stavanger er Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Randaberg, Sandnes, Sola og Lund.

Lund kommune er innstilt på å følge Stavangers eksempel. Også ordfører i Randaberg, Tom Tvedt, vil gi barnehjemsbarna erstatning, men er usikker på om kommunen vil legge seg like høyt som Stavanger

Et godt tilbud

Kai Stene mener de andre kommunene bør kjenne sin besøkelsestid.

- Det vil forundre meg mye om de ikke tar imot et godt tilbud. For Stavanger kommune har gitt et tilbud om at de kan kjøre hele oppgjøret på vegne av de andre kommunene, dersom de betaler, sier Stene.

.