- Barneministeren må gripe inn

Barneministeren må gripe inn i Tanja-saken, mener Organisasjonen mot offentlig  diskriminering.

Tanja
Foto: NRK

OMOD mener tilfeldighetene råder i sakene som gjelder asylsøkerbarna.

Utlendingsnemda vil sende 11 år gamle Tanja til Russland, selv om både mor og far bor og arbeider i Norge.

Nå ber OMOD barneministeren gripe inn og sikre at asylsøkerbarna får en individuell og rettferdig behandling,

I Tanja-saken har Utlendingsmyndighetene hverken tatt hensyn til 11-åringens tilknytning til Norge eller hennes dårlige helsetilstand, mener fungerende leder Anita Rathore.

- Denne saken gir inntrykk av at de ikke er fulgt opp i praksis, med mindre man mener at 7 av 11 år ikke er lang botid.  Og hvis ikke det er lang botid kan man stille spørsmål til hva som ville vært lang botid, sier Rathore.

Mange eksempler

Men Tanja er ikke det eneste barnet som blir utvist til tross for lang tilknytning til Norge.  OMOD har mange eksempler, og nå mener de barneministeren må sikre et asylsøkerbarna får de rettigheter de har krav på. 

Neglisjert lenge

- Vi håper den nye ministeren blir en minister for alle barn.  Hun skal sikre barns retttigheter i møte med ulike sektorer og vi finner at barns møte med utlendingforvaltningen har vært neglisjert lenge, sier Rathore.

I dag er det knyttet stor usikkerhet til hvor mange barn og hvilken behandling de får av utlendingsnemda eller hvordan det går med de ulike barna i ettertid, mener OMOD.

Flere nyheter fra Rogaland