- Bare bilder, ikke lyd

Datatilsynet vil ikke tillate overvåkingskameraer i drosjer med lydopptak.

Drosjer
Foto: NRK

Styret ved Stavanger taxi skal tirsdag bestemme om det skal innføres videoovervåking i alle drosjer, etter flere overgrep mot kvinnelige passasjerer det siste året.

Datatilsynet mener dette er en beslutning som er helt opp til næringen selv, så lenge det handler om bare bildeopptak.

- Lydopptak er ikke noe som kommer inn under kameraovervåking, det gjør bare bilder og ikke lyd, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til NRK.

Taxinæringen i Stavanger har tidligere vurdert kameraovervåking i drosjene for å øke sikkerheten til sjåførene, nå er også passasjerenes sikkerhet et viktig moment som tas med når styret i Stavanger taxi tar sin beslutning tirsdag.

- Videoovervåking er et vitrkemiddel som vil være bra for både passasjerer og egne ansatte sin sikkerhet. Får vi fokus på dette vil det bli færre episoder når en vet en blir overvåket, sier administreredne direktør Svein Simbil i Stavanger taxi.

Gode erfaringer

Busselskapet Veolia har hatt videoovervåking i sine busser i flere år, og har bare positive erfaringer.

- Tilbakemeldinger vi får fra hovedverneombud, sjåfører og driftsledere er at dette er med på å øke tryggheten. De ansatte sier de ikke føler seg overvåket, sier informasjonsleder Sune Parker.

Ett eksempel på når Veolia ga overvåkingsbilder til politiet var Nokas-ranet. Flere overvåkingsbilder fra busser som var på Domkirkeplassen var med på å hjelpe politiet i å kartlegge ranernes posisjoner og bevegelser under ranet.

Flere nyheter fra Rogaland