Hopp til innhold

Krav til eksterne leveranser av digitale tjenester

NRK krever høy kvalitet på utvikling av digitale tjenester, både når det gjelder egen utvikling og utvikling utført av eksterne leverandører. Følgende dokument er en samling av krav som skal være med i bestillingen av digitale tjenester levert av eksterne leverandører. Dokumentet er levende og vil fylles på etterhvert.

Krav til universell utfordring og brukervennlighet

«NRK er lovpålagt å lage nettløsninger som er universelt utformet og tilgjengelige for alle, slik diskriminerings- og tilgjengelighetsloven uttrykker det i § 14 (http://lovdata.no/lov/2013-06-21-61/§14). Dette innebærer at NRK følger anbefalingen i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger $ 4 (http://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-732/§4), at nettløsninger fra NRK – laget av eller for NRK – skal minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)/NS/ISO/IEC 40500:2012, på nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5. Kravene gjelder også nettløsninger som vil kunne benyttes på mobile plattformer, og applikasjoner på mobil m.m. som benytter seg av internett til å laste ned oppdatert innhold.

På toppen av de lovpålagte kravene kommer et krav fra NRK om at nettløsninger fra NRK – laget av eller for NRK – skal testes mot de mest benyttede nettlesere og plattformer. Løsningen skal også brukertestes og optimaliseres i henhold til faktisk bruk.

At løsningen er brukervennlig og tilgjengelig for alle skal dokumenteres på en hensiktsmessig måte.» Se også artikkelen Tilgjengelighet på nett og mobil