OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner TV-aksjonen 2001

Her er du: NRK > Programmer > TV-arkiv > TV-aksjonen > TV-aksjonen 2001

Oppdatert 14.10.2002 10:40

Resultater siste
Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen
Auksjonen ny
Kirkens Nødhjelps hjemmeside
Hit går pengene
Dette vil Kirkens Nødhjelp
Ditt daglige brød mot aids
TV-aksjonen
Redaktør: Vicky Schaubert

 

Hit går pengene

Publisert 13.09.2001 14:52 - Oppdatert 15.10.2001 13:16

TV-aksjonen 2001 går til prosjekter i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Kilrkens Nødhjelp driver bistandsarbeid i 70 land, men 40 land får de innsamlede midlene fra TV-aksjonen.

Europa


I Europa er sykdommen mange steder under kontroll, og det viktigste er ofte hiv-forebyggende tiltak. I det tidligere Sovjetunionen, drimot, ser vi imidlertid en skremmende utvikling. Det er derfor naturlig for Kirkens Nødhjelp å støtte prosjekter i Russland, Hviterussland, Ukraina og på Balkan.

Lenge var hiv og aids et skjult og undervurdert problem i regionen. Det har vært svært lite åpenhet fra myndighetenes side, og mange hjelpeorganisasjoner har hatt fokus på Afrika og Asia. Europa er først kommet på dagsorden de siste årene. I 2001 startet Kirkens Nødhjelp opp arbeidet med hiv/aids-relaterte programmer i Russland, Hviterussland og Ukraina.

Per i dag er Russland blant de landene som har størst prosentvis økning i antall hiv-smittede. I løpet av de seks første månedene i 2001, har antall registrerte tilfeller økt med over 50% i forhold til i 2000. Per 2. juli 2001 var det registrert 129.261 hiv-smittede i Russland, ifølge WHO. Tallene inneholder ikke informasjon om dem som har testet seg anonymt, eller som ikke har latt seg teste hos lege. Realistisk sett er tallet mellom 250.000 og 700.000. Viktigste årsak til overføring av smitte er bruk av urene sprøyter blant narkomane (90-95%).
Registrerte narkomane mister mange sosiale rettigheter, og mange er redde for å la seg teste. Smitte gjennom seksuell kontakt er også økende. I Ukraina og Hviterussland er problemene størst i de store byene.

Asia

I Kambodsja, Vietnam, Laos, Burma, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal og Kina har epidemien kommet langt, og det er spesielt forholdene rundt prostituerte og fattige arbeidere - som arbeider midlertidig i naboland - som er det viktigste. Med bedrede kommunikasjoner innad og mellom landene, spres hiv og aids raskt. Tallene varierer fra land til land, men et fellesproblem for disse landene er den raske hiv-spredningen de opplever, og også myndighetenes manglende vilje eller evne til å takle de utfordringene epidemien bringer med seg.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med hiv/aids-problematikk i Sørøst-Asia siden 1989. Arbeidet startet i Thailand og er nå utvidet til Burma, Laos, Vietnam, Kambodsja og Kina. Felles innsats i Thailand har gitt resultater; spredningen av hiv/aids er under noenlunde kontroll. Kirkens Nødhjelp har derfor ikke prosjekter i Thailand, men bruker erfaringene derfra i prosjektene i nabolandene. Midlene fra TV-aksjonen vil gjøre oss i stand til å utvide arbeidet i alle landene og vil også gå til å opprette nye tiltak.

Latin-Amerika

I Latin-Amerika er prosjekter i følgende land mål for aksjonen:
Brasil og Haiti.

Latin-Amerika er hardt rammet, men har ikke en stor spredning i forhold til befolkningen. Forebyggende arbeid er derfor det viktigste. Penger vil gå til prosjekter i Brasil, Nicaragua, Guatemala og på Haiti, og prioriterte tiltak vil være å bryte tausheten rundt hiv/aids.

Sørlige Afrika

I Sør-Afrika vil prosjekter i følgende land få penger fra TV-aksjonen: Angola, Botswana, Mosambik, Namibia og Zambia

I Afrika sør for Sahara bor 70% av verdens HIV-smittede. Det sørlige Afrika er igjen et område som er hardt rammet innen denne regionen. Epidemien har her fått store sosiale og økonomiske konsekvenser. Kirkens Nødhjelp formidler støtte til organisasjoner i de fleste land i området: Sør-Afrika, Angola, Botswana, Mosambik, Namibia, Zambia, Zimbabwe. På grunn av sykdommens store utbredelse vil spesielt organisasjoner og prosjekter som driver omsorg for syke og deres familier motta midler fra TV-aksjonen. Eksempel på denne type arbeid er tiltak innen hjemmebasert pleie og veiledning. Arbeid for å minske stigmatiseringen av de syke er også en stor utfordring.

Vest-Afrika

I Vest-Afrika vil aksjonsmidler gå til prosjekter i følgende land: Mali, Mauretania, Tchad og Ekvatorial-guinea, Liberia og Sierra Leone.

I Vest-Afrika er det mange smittede, men lav bevissthet rundt sykdommen og hvordan den smitter. Det betyr at prosjekter med grunnleggende informasjon til alle, men spesielt til religiøse miljøer, vil bli prioritert.

Øst-Afrika

Prosjekter følgende land vil få penger fra TV-aksjonen: Etiopia, Eritrea, Sudan, Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania og Somalia.

I Øst-Afrika er epidemien fortsatt økende, og regionen har veldig mange hiv-positive og aidssyke. Det betyr at arbeidet vil bli konsentrert om både omsorg for de syke og deres familier, og forebyggende arbeid for å forsøke å stoppe spredningen.
Les mer om de enkelte prosjektene i:
Afrika (14.09.2001)
Latin-Amerika (14.09.2001)
Asia (14.09.2001)
Europa (14.09.2001)


 
 
SØK

TV-sendinger
Debattforum: TV-aksjonen
TV-aksjonens dokumentarer
Mer om hiv og aids
Arkiv
10 SISTE TV-AKSJONEN 2001
24.10.2001 10:57
Auksjon i to dager til
24.10.2001 10:21
Fortsatt mulig å gi
23.10.2001 16:54
I år og i fjor
22.10.2001 10:31
Såååå mye!
21.10.2001 22:49
Redd for å dø alene
21.10.2001 22:15
Anne-Mette vil leve

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 14:20