skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Safari 3.1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV-arkiv > Safari
PROGRAMMET
Safari går hver tirsdag på NRK 1 kl.22.30, reprise mandager NRK1 kl 11.25
 
 
 
Bakgrunn

Arabisk litteratur i Vesten

Denne uken går bokmessen i Frankfürt av stabelen, og æresgjesten i år er den arabiske verden.

Publisert 08.10.2004 09:56. Oppdatert 08.10.2004 12:29.
Skrevet av Atta Ansari

Verdens største bokmesse

Bokmessen i Frankfurt er trolig verdens største markedsplass for kjøp og salg av publiseringsrettigheter. Ingen annen bokbegivenhet bringer sammen så mange bransjefolk. Det er her den videre skjebnen til mange forfattere, forlag og bokhandlere i årene fremover avgjøres. Selv ikke de store bokmessene i Chicago og New York kan måle seg med antall land som deltar i Frankfurt.

I år er det ventet at over 6500 bransjefolk fra 110 land, og 12 000 journalister og kritikere vil delta i den internasjonale bokmønstringen. Messen består av forfattertreff, kjøp og salg av rettigheter, lanseringer, debatter, seminarer, konserter, osv. Messen har en meget populær webside som hadde om lag 7 mill treff i fjor.

Hvert år er det et land eller språk som er ”æresgjest” ved bokmessen. I år er det hele den arabiske verdenen som skal presentere sin litteratur i fulle bredde under bokmessen. Om lag 200 arabiske forlag har meldt seg på. Men ledelsen i bokmessen har fått kritikk fra tyske og arabiske medier for å ha gitt deler av programmeringsansvaret til Den arabiske liga. Ikke bare er ligaen en organisasjon med store politiske forskjeller. Den har dessuten aldri vært spesielt opptatt av litteratur og kunst.

Misforståelser og brobygging

De tyske arrangørene vært opptatt av hvordan mønstringen kan ”rette opp misforståelser” om arabere og muslimer og gi et mer nyansert bilde enn det som har vært utbredt etter 11. september. Mange arabiske forfattere har opplevd denne ambisjonen som særdeles ydmykende, fordi de mener at de har langt mer å skilte med enn at ”arabere også er mennesker”.

De arabiske landene

Den arabiske verdenen fordeler seg på 22 land, inkludert Palestina og har en befolkning på om lag 300 millioner. Det utgis like mange bøker i hele den arabiske verdenen som i et land som Tyrkia og Hellas. Disse landene er jo ikke kjent for å utgi bøker på lik linje med land som Norge, Frankrike, England eller Tyskland. Dessuten er 50 % - 60 % av befolkning i de arabiske landene analfabeter. Den arabiske liga, Al-Jamil'a al-'Arabiyah, ble stiftet i 1945 for å styrke og samordne deres utenrikspolitikk.

Språk

Arabisk er det viktigste og mest utbredt av de semittiske språkene. Det er offisielt språk i Irak, Syria, Jordan, Libanon, Palestina, for den arabiske befolkningen i Israel, statene på den arabiske halvøya, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Algerie og Marokko. De to sistnevnte har en stor berberisktalende befolkning.
Arabisk snakkes dessuten av minoriteter i flere afrikanske og asiatiske land. Maltesisk er også en variant av arabisk. I tillegg er arabisk utbredt som et religiøst språk i samtlige muslimske land. Som skriftspråk utgjør arabisk en felles norm gjennom Koranen som ble skrevet på arabisk på 600 tallet. I tillegg holdes de mange ritualene og bønn på arabisk av de praktiserende muslimene verden over.

Derimot varierer det muntlige språket, eller dialektene betydelig. De deles gjerne inn i en østlig og en vestlig dialektgruppe - med skille gjennom Libya. Mellom dialektene kan forståelighet være vanskelig, men utdannede arabere bruker gjerne det felles skriftspråket for å kommunisere.

Sensur

Samtlige arabiske land har hatt strenge regler for sensur. Mange steder er dette nå i ferd med å forandre seg. I flere land er forfattere blitt fengslet, torturert og drept. Selv store politiske ledere som blir ansett for å være demokratiske i vesten, som for eksempel Anwar Saadat og Gamal Abd al Nasser, har fengslet og forfulgt forfattere.

Men i den nyere tid står forfattere og forlagene i flere av landene i en sterkere posisjon for å kunne utgi bøker uten å bli forfulgt. Utviklingen på mediefronten med satellittkanaler i teten har i særlig grad utfordret begrensningene på ytringsfriheten. For eksempel er Libanon et positivt unntak der ytringsfriheten har hatt bedre kår enn andre land. Dette kommer av både åpne forbindelser til andre deler av verdenen og en kollektiv dyrkelse av det flerreligiøse og flerkulturelle samfunnet som Beirut fortsatt er.

Eksempelvis kan en forfatter fra Jordan lett gjøres tilgjengelig i Saudi Arabia eller Egypt og har slik sett et stort publikumspotensial, men regler for sensur gjør det vanskelig å utgi bøker over landegrensene. Noen land er strengere på blasfemi og andre slår hardt ned på skildringer om sex.

Poesi og prosa

Innen litteratur er det poesi som gammelt av har hatt den største plassen i den arabiske sjelen og hjertet. I seneste tid har også mange unge kvinnelige lesere begynt å gjøre seg gjeldende. De er blitt storlesere av kjærlighetsromaner.

Men i de lesende kretsene er det fortsatt poesi og prosa som gjelder. Den lesende kretsen er ofte politisk orientert og elsker den realistiske litteraturen som beskriver og kritiserer samfunnsforhold, både gjennom poesi og prosa. Men selvfølgelig handler mye av poesien om kjærlighet og skjønnhet.

Gjennom poesi har forfattere fått ”lov” til å uttrykke seg mer elle mindre uhindret. Det har både med form og dens ”ufarlige” natur å gjøre - en litterær form som uttrykker folks følelser og frustrasjoner blir ikke nødvendigvis sett på som en anklagende argumentasjon og konkret kritikk slik det fort kan bli prosa.

Bøkene er dyre, men ikke vanskelig tilgjengelige i de fleste arabiske landene. Men akkurat som det finnes historier om oljesjeiker som kjøper en hel bar eller et hotell for å holde et privat selskap for en kveld, finnes det også historier om sjeiker som gjør hva som helst for å få skaffe seg en bok et litterært verk som de fatter interesse for.
Den norske forfatteren Walid al-Kubaisi opplevde at en litteraturelsker fra Saudi Arabia gjerne ville lese hans norske boken Halvmånens hemmeligheter. Beundreren betalte flere tusen dollar til en oversetter her i Norge og fikk manuset oversatt til seg selv.

Arabiske forfattere

Det finnes mange store navn innen arabisk litteratur. Ikke minst Naguib Mahfouz fra Egypt som i 1988 fikk Nobelspris i Litteratur. Nesten alle store verk av Mahfouz er oversatt til norsk og andre europeiske språk. Blant andre forfattere som e oversatt til norsk finner du disse:

Arabiske forfattere selger sjelden flere enn 3000 bøker i de europeiske landene. I store land som Frankrike og Tyskland er det ytterst få arabiske forfatter som klarer å bryte med den magiske grensen på 10 000 bøker. Allikevel ska Tyskland i år utgi om lag 50 nye titler av arabiske forfattere. Mange utgivelsene skjer i forbindelse med bokmessen.

Mesteparten av den arabiske litteraturen er oversatt fra tredje språk. Det vil si fra fransk, engelsk eller tysk. Dessuten er det stort sett eksilforfattere som dominerer. Kritikerne mener dessuten at europeere ser på arabiske litteratur med bestemte briller, og litteratur med bestemt merkelapp slippes gjennom. Stikkord som kvinnefrigjøring, terrorisme, opprør mot det tradisjonelle er styrende for hvor de arabiske forfatterne blir plassert. Om de er gode forfattere er det mindre snakk om. På den andre siden oversettes det svært enda mindre litteratur fra andre språk til arabisk også.

Her er noen av de få bøkene skrevet av arabiske forfattere som utgis i Norge denne høsten:

* Abdelrahman Munifs roman Sandvidder:
Sandvidder er en stor fortelling om et land ved Persiabukta. Det er medrivende lesning, lærerikt og ustyrtelig morsomt. Sandvidder er bitende i sin satire, sprudlende morsom i sine miljø- og personskildringer og medrivende i sin følsomhet og menneskekunnskap. Skal du forstå mer av araberlandenes forhold til USA, al-Qaida og fundamentalistisk religion, skal du lese denne romanen.

Munif ble født i Jordan (1933) i en handelsfamilie av Saudiarabisk opprinnelse. Han er utpekt som den viktigste arabiske forfatter i det 20. århundret. Trilogien, "Cities of Salt" er beskrevet av Edward Said som "The only serious work of fiction that tries to show the effect of oil, americans and the local oligarchy on a Gulf country" (kilde: The Guardian). Han mistet sitt Saudiarabiske statsborgerskap av politiske grunner. Munif studerte jus ved universitetene i Bagdad og Kairo. Han tok doktorgrad i oljeøkonomi ved universitetet i Beograd. Han har vært markedsdirektør i et selskap som solgte råolje. Han har vært redaktør for et oljetidsskrift før han ble forfatter på heltid og flyttet til Syria. Han døde 24. januar 2004

* Elias Kourys roman Solens port
Elias Khoury er født i 1948 i Beirut, Libanon. Han regnes for å være en av de sentrale intellektuelle i araberverdenen. Han er utdannet sosiolog fra 70-tallet og har utviklet seg fra å være en militant palestinsk frihetskjemper til en av dagens betydelige arabiske forfattere. Han har skrevet åtte romaner og flere teaterdrama. Hans skuespill som er vist i byer som Beirut, Kairo, Paris, og Wien. Han bor i New York og Beirut og er kulturredaktør for dagsavisen "al-Nahar" i Libanon.

Solens Port er den store romanen om palestinernes liv og skjebne de siste 50 årene, om enkeltindivider og handlinger. Det er ingen entydig helteskildring av palestinernes kamp - her er alt med, også sviket og de indre stridighetene. Solens port er en mangfoldig og rik roman, og her viser litteraturen enda en gang hvordan den til tider kan bevege seg langt tettere inn på virkeligheten enn all verdens reportasjer. Boken, som bl.a. har vunnet den mest prestisjetunge palestinske litteraturprisen, skal nå bli film.

Hele anmeldelsen leses her:
http://www.nrk.no/litteratur/bokanmeldelser/4118914.html

* Naguib Mahfouz - ”Grendens barn” er under oversettelse - kommer trolig på pax.

* Sayyid Qutbs ”Milepæler” kommer ut om ikke så altfor lenge. Den er direkte oversatt fra norsk. Utgis av det nystartede forlaget L.S.P, som vil satse på arabisk litteratur. Qutb er svært kontroversiell, og skrev boken Milepæl mens han satt i fengselet - før han ble drept av president Nasser.

Qutb ble født i den lille byen Musha i Egypt i 1906. Som fjortenåring flyttet han til Kairo og utdannet seg til lærer. Under oppholdet i hovedstaden ble han etter hvert med i foreningen Det muslimske brorskap, og det var da han for alvor begynte å interessere seg for islamsk ideologi. Han sluttet etter hvert å undervise for å skrive på heltid, og hans verker er kjent utover hele den muslimske verdenen.

I begynnelsen skrev Qutb poesi og romaner, og det vi kan kalle en moderat kritiker. Den virkelig dramatiske radikaliseringen av hans skrifter kom etter et besøk til USA i 1949. Qutb konkluderte med at USA var; ”The biggest lie the world has ever seen”. I sin helhet utgjør Qutb produksjon 41 publiserte bøker og 30 upubliserte verker, samt hundrevis av artikler i aviser og journaler. Hans desidert største verk er en Koraneksegese, eller tolkning, i hele åtte bind. Under Nasser-regimet fra 1952 til 1970 ble Det muslimske brorskap hardt undertrykt. Organisasjonen ble forbudt, hundrevis av medlemmer fengslet og torturert. Flere av lederne ble hengt, beskyldt for forsøk på å styrte Nasser. Sayyid Qutb ble flere ganger fengslet uten dom, før han i 1966 ble hengt.

NB. Til denne bakgrunnsartikkelen har vi hentet informasjon fra flere muntlige og skriftlige kilder. Vi takker spesielt forfattere Walid al-Kubaisi og Zakia Khairhoum, og forlagsgründeren Frode Saugestad for deres bidrag.

Mer om arabisk litteratur og bokmessen i Frankfurt kan leses her:
http://www.buchmesse.de/en/index.php?content=/en/buchmesse_frankfurt/tlp.html

Mer om de forskjellige periodene inne arabisk litteratur:
http://www.infoplease.com/ce6/ent/A0804478.html

Den arabiske ligaen består av følgende land

Algerie
Bahrain
Komorene
Djibouti
Egypt
Irak
Jordan
Kuwait
Libanon
Libya
Mauritania
Marokko
Oman
Palestina
Qatar
Saudi Arabia
Somalia
Sudan
Syria
Tunisia
Forente Arabiske Emirater
Yemen


LENKER

Safari
 
 
10 SISTE SAFARI
 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no