skilleHva er FAKTOR?skilleBrennpunktskilleRadiodokumentarenskille_slutt
Faktor 3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > TV-arkiv > Faktor Sist oppdatert 08:59
 
 
Faktor
Program riks
5020 Bergen
Tlf. 55 27 57 13
Faks: 55 27 57 48

Ansvarlig for nettsidene:
Redaktør:

 

Når fellesgodset blir privatisert

Prestegårdene er sentrale eiendommer i bygda. Historien om salget av Vikøy Prestegård sier noe om hvilke krefter som kan mobiliseres når prestegårdene rundt om blir lagt ut for salg.

Publisert 30.10.2002 15:37.
Tradisjonelt er disse gårdene forbundet med fellesmarkeringer og merkedager. Prestegården er gjerne blandt bygdas beste, største og mest sentrale gårder. I tillegg snakker vi om fjellområder, utmark og skog; store områder som har vært sett på som felles eiendom for bygdas befolkning. Det sier seg selv at salg av disse eiendommene vekker sterke følelser.

når staten tråkker på kommunale tær, og kommunen tråkker videre,...

Prestegårdene har vært statlige eiendommer. Opplysningsvesenets fond, som forvalter eiendommene, ble opprettet ved lov i 1821, og har helt til ganske nylig ligget under Kirke og Kulturdepartementet. Fondet er landets største grunneier nest etter Staten, og forvalter sine eiendommer forretningsmessig. Men hvis de vil selge, er de bundet av Stortingets vedtak i St. melding nr 64 (1984-85) som sier at forpakterne skal ha forkjøpsrett.

Da fondet på slutten av 1980-tallet signaliserte at de vurderte salg av Vikøy prestegård, gikk Kvam kommune sterkt imot. De mente at en så sentral eiendom i bygda fortsatt burde eies av Staten. De har immidlertid ikke selv greid å utarbeide noe konkret forslag til hvordan eiedommen med gårdsdrift, et fredet prestetun, skog, fjellområde og innmark skulle disponeres. Det eneste de har greid å samle seg om, er motvilje til salg. Denne motviljen kom til å omfatte forpakterfamilien, som ble tilbudt å kjøpe, i henhold til stortinsvedtaket.

Vikøy Prestegård i Kvam kommune i Hardanger Foto: Kristine Ramm

når husmenn blir grunneiere,...

Forpaktere er landets siste husmenn, og mange steder ikke sett på med samme aktelse som ”ekte” grunneiere. I mange tilfeller blir forpakteren bygdas største grunneier, noe som kan være tungt å svelge for mange. Forpakteren sniker i hierarkiet, og utfordrer det uformelle maktsystem i lokalsamfunnet.

da vekkes bygdedyret

i form av sterke følelser; som ikke er av det gode slaget.

Til topps i 3 departementer, med Stortingsvedtak i ryggen.

Alt dette, og mer til gjelder for Vikøy prestegård. Privatpersoner og myndigheter har vært sterkt involvert, både faglig og personlig.
Salget tok 10 år og var til topps i 3 departementer.
--Først i Kirke og kulturdepartementet, hvor statsråd Reidar Sandahl i 1998 personlig tok en avgjørelse.
--Deretter måtte Miljøverndepartementet, som landets øverste planmyndighet rykke ut mot Kvam kommune som ville nekte Opplysningsvesentes fond å dele eiendommen for å selge landbruksdelen.
--Til slutt måtte Landbruksdepartementet gripe inn for å sørge for at de nye eierne fikk konsesjon.

Lang saksgang

Saksmappene er store både i kommunen, Fylkeskommunen, hos Opplysningsvesenets fond, i departementer og ikke minst hos Siri Byrkjelands advokat. Kommunen tar på seg en del av skylden for den lange saksgangen, fordi de ikke har klart å bestemme seg til hva de vil regulere området til. Reguleringsplanene til kommunen er forøvrig enda ikke godkjent eller gjennomført.

Bakgrunnen for at Faktor velger å fortelle denne historien er at gården nå blir eiet og drevet av en sterk person, som vi mener tåler denne typen fokusering. Vi mener også at selv om denne saken er spesiell, representerer den problemstillinger som reises ved salg av prestegårdene.

Fremdeles sterke følelser

I researchperioden har redaksjonen kommet borti mange engasjerte mennesker i lokalsamfunnet som mener noe om denne saken. Men når det gjelder å stille opp i programmet, trakk de seg en etter en. Ære være de som til slutt stilte opp.

Vi fikk også høre at bygda ikke var tjent med at vi rørte opp i denne gamle saken. Bygda trenger ro nå, til å konsentrere seg om andre ting og tenke fremover. Folk vi snakket med mente at de var ferdige med denne saken nå. Men vi oppdaget at det rører seg sterke følelser under mosen fremdeles. Naboer opptrer som saksbehandlere, tjenestemenn i offentlige stillinger forveksler sine verv med private interesser. Og her finnes mer...

vondt for å tilgi

I Vikøy er det, som sikkert mange andre steder både formelle og uformelle beslutnings-kanaler. Bygda er ikke så stor, og engajsementet rundt prestegården har vært betydelig. Likevel har ingen klart å samarbeide om å få igjennom noe som helst. Det er det flere som fremdeles har vondt for å tilgi henne som fikk kjøpe gården, og som nå sitter med skjøtet og konsesjonen. Fremdeles, fem år etter salget ble gjennomført, er det krefter som med stor iver forsøker å rokke ved bestemmelsene i salget som ble foretatt for 5 år siden.

Komersielle

Siden salgsprosessen i Vikøy startet, har Opplysnings-vesenets fond skiftet ledelse. Det kan synes som om de nå går sterkere ut kommersiellt, for å få maksimalt ut av eiendommene de selger. De søker å få mest mulig igjen for hyttetomter, jakt og fiskerettigheter. I Vikøy forsøker de nå å omgå Fylkesslandbruksstyrets vedtak om å overføre fjellområder som tradisjonellt har hørt under prestegården. Områdene brukes nå som beiteområder for sauer, og er en del av driftsgrunnlaget for gården.

Statsskog spiller en rolle i denne prosessen. De har stått som forvaltere av fondets skoger. Fondet bestiller tjenester hos Statsskog i flere saker. I Vikøy ble det tydelig for oss at Statsskogs mann, som representerte fondet, er av de som har vondt for å godta at eiendommen, med tilhørende skog, ble solgt til forpakteren, og nå eies og drives av hans datter.

Store planer

Imens har Siri Byrkjeland store planer for gården, blant annet som tilbud til demente i kommunen, som ledd i "Grønn omsorg". Det kunne vært på tide at hun nå ble verdsatt i bygda, og i kommunen, som den ressursperonen hun er, og som de trenger.

Faktor dokumentar: Bygdedyret i Hardanger
Regi: Kristine Ramm

NRK1 onsdag 30. oktober kl 21.30
NRK1 søndag 3. november kl 16.10
NRK1 søndag 3. november kl 19.00

Siste saker:

 
FAKTOR avspiller
10 SISTE FAKTOR
 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no