skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Drømmen om Norge 3_1_banner NY
Her er du: NRK.no > Programmer > TV-arkiv > Drømmen om Norge Sist oppdatert 11:40
Nettansvarlig:

 
Program 9:

1960-70: Kunsten inn i stua

Glem Beatles og ungdomsopprøret. Glem Arbeiderpartiets valgnederlag og invasjonen i Tsjekkoslovakia. Det viktigste som skjedde på 60-tallet var at TV'en forandret alt - for alltid.

Publisert 03.12.2004 15:36. Oppdatert 05.05.2008 13:12.
SE OGSÅ:
"Fjernsynet kommer seint i Norge, men vi får tro at det kommer godt," sa statsminister Einar Gerhardsen da TV-sendingene ble offisielt åpnet, og sammenliknet det med et eventyr. Og det er klart at fjernsynet forandret samfunnet på forbløffende mange felt.

Fjernsynet ble nesten over natta samfunnets viktigste politiske arena. Debattprogrammene på fjernsyn engasjerte på en helt annen måte enn stortingsdebatter som folket kun fikk lese avisreferater fra i ettertid. Og Dagsrevyens gjennomslag som den offisielle dagsordensetter flyttet makt fra partiavisene til NRK.

For kulturen innebar det for eksempel at Jacob Weidemanns bilder plutselig kunne vises på TV-skjermen i stuene landet rundt. Slik ble abstrakt kunst over natta om ikke allemannseie, så i det minste en kjent kunstform. Og fjernsynsteatret brakte teater inn i de tusen hjem til mennesker som aldri hadde satt sine ben i et teater.

Og selvsagt førte det til debatt. For fjernsynsteatret viste ikke bare klassikere og lettfordøyelig drama. De viste også moderne stykker som var mer krevende for publikum. Samuel Beckets stykke "Krapps siste spole" var blant stykkene som skapte reaksjoner fordi folk ikke forsto og ble sinte.

Storm rundt fjernsynet


Og det førte til seerstorm. Det handlet om mer enn bannskap og nakne kropper. Og NRK mente at de hadde et allmenkringkasteroppdrag. At de skulle gjøre mer enn å gi TV-seerne det de ville ha. At de skulle utfordre og opplyse seerne.

Og da Kjartan Slettemarks bilde med den lange tittelen "Rapport fra Vietnam, barn overskylles med brennende napalm. De brennes til mørke sår og dør", ble stilt ut som ukens bilde nede i Studenterlunden i Oslo i 1965, da ble det bråk. Noen forsøkte å ødelegge det med øks, så politiet måtte passe på det.

Det var Vietnamkrigen som utløste den politiske radikaliseringen også i Norge, noe som trolig ville vært utenkelig uten fjernsynet som bragte TV-bildene hjem til folk fra en krig på motsatt side av kloden, og der ingen norske soldater kjempet.

Slik bragte fjernsynet resten av verden til oss på en helt ny måte. Vi kunne se teppebombingen i Vietnam. Vi kunne se sulten i Biafra. Vi kunne se den amerikanske astronauten "ta et stort skritt for menneskeheten" på månen.

Og Norge, og resten av verden, ble ikke den samme.


 
Hundreårsmarkeringen
MER OM NORGE 2005

Intervjuene

Se alle intervjuene med fagekspertene.

For skolene

Oppgaver fra Drømmen om Norge til bruk i skolen. ALLE PROGRAMMENE HVEM ER HVEM
10 SISTE DRØMMEN OM NORGE
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no